ภาวนาตอนเรียน ผิดศีลไหม

     

คือ ผมเริ่มภาวนา โดยการกำหนดลมหายใจ เข้า ออกแล้วทีนี้ เวลาคุณพ่อ เปิดเทปบรรยายวิชาที่เราเรียนให้ฟัง

ผมไม่อยากจะทิ้งการดูลมหายใจ เลยดูลมหายใจไปด้วย เทปวิชานั้นก็เปิดบรรยายไปเรื่อย ๆ ปรากฎว่า จิตของผมมันจะอยู่แต่กับลมหายใจเท่านั้น

ส่วนเทปบรรยาย วิชานั้น อาจารย์บรรยายว่าอะไร สอนอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่อง คือ ไม่รู้เลยว่ากำลังสอนอะไร เพราะจิตผมอยู่แต่กับลมหายใจแบบนี้ จะถือว่าผมทำผิดศีล ข้อ ห้ามพูดปดไหมครับคือ ที่สงสัยว่าผมผิดศีลข้อนี้ไหม เพราะ ผมบอกกับพ่อว่าเราจะฟังเทปที่อาจารย์บรรยาย แต่พอเปิดฟังบรรยาย เราก็ดูลมหายใจไปด้วย ฟังเทปบรรยายไปด้วย แต่ปรากฎว่า จิตเราไม่อยู่กับเรื่องที่บรรยายเลย อยู่แต่กับลมหายใจ เลยไม่รู้ว่าเรียนเรื่องอะไร รู้แต่ลมหายใจ เลยคิดไปว่า เหมือนกับกำลังโกหก คุณพ่อ ว่าเรามาฟังคำบรรยาย แต่ความจริงฟังไม่รู้เรื่อง เพราะมันรู้แต่ลมแบบนี้จะถือว่าผิดศีล ข้อนี้ ไหม ถ้าจะให้ทิ้งลม ก็ไม่อยากทิ้ง เพราะรู้สึกเสียดายเวลา อยากรีบกำหนดภาวนาเยอะ ๆ
   
สวัสดีครับ คุณ..goddess_leo...

ไม่ผิดศีลข้อไหนทั้งสิ้น เพราะเรากำลังเข้าสู่สมาธิจิต

แต่ผิดเวลาและผิดลักษณะ

ถ้าคุณใช้สมาธิการดูลมหายใจ มาเป็นการใช้สมาธิมาฟังบรรยาย มันก็เป็นสมาธิตัวเดียวกัน
นั่นแหละ เพียงเปลี่ยนจุดที่ตั้งสมาธิเท่านั้น แล้วคุณฟังเพียงรอบเดียวก็จะจำคำบรรยาย
เหล่านั้นได้หมด

ลองแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับกาลนะครับ

โอปอ


• ความอดทนและความพากเพียรสม่ำเสมอคือหัวใจของการปฏิบัติ เช่นเดียวกับความมุ่งมั่นโดยปราศจากตัณหาหรือความคาดหวัง

• มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน - มงคล ๓๘ ประการ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย