มูลนิธิโพธิวัณณา (คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล) ขอเชิญร่วมหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 11 ส ค 56

 Mettatham    7 ส.ค. 2556

มูลนิธิโพธิวัณณา (คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล) ขอเชิญร่วมหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 11 ส ค 56

มูลนิธิโพธิวัณณา (คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล)

ขอเชิญร่วมหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556

เวลา 13.00 น

ประธานกองละ 2600 บาท

หรือร่วมสบทบตามกําลังศรัทธา

ติดต่อ สอบถาม 089-219-6563
083-028-5767

บัญชี กองทุนอเนกประสงค์มูลนิธิโพธิวัณณา ธนาคารกรุงไทย สาขาสนามสนามชัยเขต 238-0-29506-9

ที่มา : http://potiwanna.webspeedupdesign.com/
รูปท่านแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล แห่งมูลนิธิโพธิวัณณา ที่มา http://www.artbangkok.com/?p=8866


ท่านใดที่ได้โอนเงิน เข้าทำบุญเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร หลังจากที่โอนเงินเสร็จแล้ว กรุณาโทรไปแจ้ง ทางมูลนิธิโพธิวัณณาด้วยว่าเงินที่ท่านโอน ท่านโอนเพื่อทำบุญอะไร เพราะว่าทางมูลนิธิโพธิวัณณา จะได้แยกถูกต้อง จะได้ตรงตามเจตนาของผู้ที่ทำบุญ เพราะ บัญชี กองทุนอเนกประสงค์มูลนิธิโพธิวัณณา ธนาคารกรุงไทย สาขาสนามสนามชัยเขต 238-0-29506-9 นี้ เป็นบัญชีที่เปิดขี้น เพื่องานกุศลของทางมูลนิธิโพธิวัณณาทุกอย่าง ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่เพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรอย่างเดียวเท่านั้น ขอแจ้งให้ทุกๆท่านทราบด้วย เบอร์โทรของทางมูลนิธิโพธิวัณณา 089-219-6563 083-028-5767 ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านด้วยเทอญ


 4,060 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย