มูลนิธิโพธิวัณณา (คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล) ขอเชิญร่วมหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 11 ส ค 56

 Mettatham  

มูลนิธิโพธิวัณณา (คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล) ขอเชิญร่วมหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 11 ส ค 56

มูลนิธิโพธิวัณณา (คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล)

ขอเชิญร่วมหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556

เวลา 13.00 น

ประธานกองละ 2600 บาท

หรือร่วมสบทบตามกําลังศรัทธา

ติดต่อ สอบถาม 089-219-6563
083-028-5767

บัญชี กองทุนอเนกประสงค์มูลนิธิโพธิวัณณา ธนาคารกรุงไทย สาขาสนามสนามชัยเขต 238-0-29506-9

ที่มา : http://potiwanna.webspeedupdesign.com/


• วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร

• หน้ากาก KN95 แบรนด์ตรางู

• Ep.2 ๒๔/๐๒/๒๕๖๗ สนทนาธรรมฉบับวัยรุ่น กับ #ครูเงาะ และน้องๆ พุทธยุวชน รุ่น 8 #ธรรมนาวา #พุทธยุวชน

• "อำนาจวาสนา ต้องอาศัยความเพียร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ปฏิจจสมุปบาท )) # 8
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย