แจกฟรี นวโกวาท ฉบับประชาชน

 punlers    21 ก.ค. 2556

เชิญอ่านได้ที่

http://www.dharma-gateway.com/dhamma/navakovart-00.htmช่วยกันเผยแพร่ต่อกันไปด้วยครับ จะได้เป็นบุญเป็นกุศล

ชอบคุณครับ
 4,170 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย