แจกฟรี นวโกวาท ฉบับประชาชน

 punlers   21 ก.ค. 2556

เชิญอ่านได้ที่

http://www.dharma-gateway.com/dhamma/navakovart-00.htmช่วยกันเผยแพร่ต่อกันไปด้วยครับ จะได้เป็นบุญเป็นกุศล

ชอบคุณครับ
 เปิดอ่านหน้านี้  3078 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย