สุคติภพคือภพไหนบ้าง

 asd    

คำว่าสุคติภพคือภพไหนบ้าง และผูที่ถึงแก่กรรมไปแล้วไปสู่สุคติภพถือว่าผู้นั้นมีบุญใช่หรือไม่ครับ และผู้ที่ไปเกิดเป็นพรหม เป็นเทวดานั้นอยู่ภพไหน คำถามของกระผมมีหลายตอน และอาจถือว่าเป็นคำถามไร้สาระซอกแซกไม่เข้าท่าสำหรับท่านที่รู้แล้วจึงขอโทษด้วย แต่สำหรับกระผมนั้นไม่รู้จริงๆและอยากรู้จริงๆครับ จึงขอเมตตาขอคำตอบจากท่านผู้รู้ได้เมตตาอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆให้ด้วย กราบขอบพระคุณครับ
คำว่าสุคติภพคือภพไหนบ้าง

สุคติภูมิคือ
1. มนุษย์ภูมิ
2. สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาภูมิ สวรรค์ชั้นตาวติงสาภูมิ (ดาวดึงส์ - ไตรตรึงษ์) สวรรค์ชั้นยามาภูมิ สวรรค์ชั้นตุสิตาภูมิ (ดุสิต) สวรรค์ชั้นนิมมานรดีภูมิ และสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี
3. รูปพรหมสิบหกชั้น
4. อรูปพรหมภูมิ


และผูที่ถึงแก่กรรมไปแล้วไปสู่สุคติภพถือว่าผู้นั้นมีบุญใช่หรือไม่ครับ
ใช่แล้วครับ

เป็นพรหม เป็นเทวดานั้นอยู่ภพไหน
จัดว่าเป็นสุคติภูมิครับ

เป็นคำถามไร้สาระซอกแซกไม่เข้าท่าสำหรับท่านที่รู้แล้ว
การมีข้อสงสัยแล้วถามเป็นผู้ที่มีปัญญาเพราะอยากเรียนรู้ครับ ตรงข้ามกับคนที่ไม่รู้และไม่ถามก็เลยจมอยู่กับความไม่รู้ต่อไป

อยากรู้จริงๆครับ จึงขอเมตตาขอคำตอบจากท่านผู้รู้ได้เมตตาอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆให้ด้วย กราบขอบพระคุณครับ
อนุโมทนาด้วยครับที่อยากรู้ หวังว่าคำตอบคงเข้าใจได้ไม่ยากนะครับ

ขอบคุณครับ ที่ช่วยให้ผมมีโอกาสสะสมบุญด้วย"ธรรมทาน"ในวันนี้ครับอ้อเชิญดูรายละเอียดที่เวปนี้ครับ

http://www.sukhothai.go.th/history/hist_09.htm


อนุโมทนาครับ


แจ่มแจ้งครับ แจ่มแจ้ง....

สาธุ ... สาธุ อนุโมทามิ


กราบขอบพระคุณท่าน ddman และท่านอื่นๆด้วยเป็นอย่างสูงที่เมตตาตอบให้ความกระจ่าง ทำให้กระผมเข้าใจ และทำให้กระผมอยากศึกษาธรรมะยิ่งขึ้น ถึงแม้คำถามของกระผมเป็นคำถามที่อาจจะน่ารำคาญถามเรื่องง่ายๆซื่อๆ ที่บางครั้งถามเกี่ยวกับความเป็นความตายอยู่นั่นแหละ แต่กระผมก็อยากรู้จริงๆจึงถามมา และดูเหมือนหลายท่านมีเมตตาตอบให้ทุกครั้ง จึงกราบขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงครับ


อนุโมทนาด้วยคนค่ะ...

คุณ DT07489 ถ้าได้ศึกษารายละเอียดทั้ง 31 ภพภูมิจะพบว่าสนุกมากค่ะ ... แต่ที่นอกเหนือยิ่งกว่านั้นคือได้เห็นหลักธรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสังสารด้วย ทราบแล้วเร่งเพียรปฏิบัติธรรม สร้างกรรมดี เพื่อให้ถึงซึ่งทางดับทุกข์กันนะคะ


สาธุครับคุณ DT07489

ทำให้กระผมเข้าใจ และทำให้กระผมอยากศึกษาธรรมะยิ่งขึ้น

อนุโมทนาด้วยครับ การศึกษาพระธรรมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตน ทั้งในภพนี้และภพหน้าครับ

ผมขออนุโมทนา และขอบคุณ คุณอรุณ คุณ*8q* และคุณ noknoinoi เช่นกัน ที่เป็นกัลยาณมิตรให้ความรู้ธรรมะแก่สาธารณชน ในเวปนี้ แม้ผมก็ได้รับประโยชน์ทางธรรมะเพิ่มจากท่านเช่นกันครับ


 5,557 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย