สุคติภพคือภพไหนบ้าง

 asd  

คำว่าสุคติภพคือภพไหนบ้าง และผูที่ถึงแก่กรรมไปแล้วไปสู่สุคติภพถือว่าผู้นั้นมีบุญใช่หรือไม่ครับ และผู้ที่ไปเกิดเป็นพรหม เป็นเทวดานั้นอยู่ภพไหน คำถามของกระผมมีหลายตอน และอาจถือว่าเป็นคำถามไร้สาระซอกแซกไม่เข้าท่าสำหรับท่านที่รู้แล้วจึงขอโทษด้วย แต่สำหรับกระผมนั้นไม่รู้จริงๆและอยากรู้จริงๆครับ จึงขอเมตตาขอคำตอบจากท่านผู้รู้ได้เมตตาอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆให้ด้วย กราบขอบพระคุณครับ


• หลักในการตอบ ๔ วิธี

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• "ศีล เครื่องนำทางที่ประเสริฐ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• ...ความอยาก...
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย