หลวงพ่อจรัญ : เสียงหลวงพ่อสวด "พาหุงมหากาฯ" (เสียงชัดมาก)

 Webmaster  

หลวงพ่อจรัญ : เสียงหลวงพ่อสวด "พาหุงมหากาฯ" (เสียงชัดมาก)

เสียงสวดมนต์ : "หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม" วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
บทสวดมนต์ : "พาหุงมหากาฯ" (เสียงชัดมาก)

แก้วเสียงธรรม - ณัฐกฤตา ชานนท์นาฤเบศ
FB : แก้วเสียงธรรม

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=E8o--_6MYW8

10,652


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย