ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ ณ วัดป่าภูทอง อุดรธานี

 Mettatham    10 ก.ค. 2556

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ "สุเมธาจริยาคุณานุสรณ์เจดีย์" ณ วัดป่าภูทอง


โดยท่านสามารถบริจาคโดยตรงที่วัดป่าภูทอง หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี เจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง เลขที่บัญชี 431 0432 069

มีบัญชีนี้เพียงบัญชีเดียว

ที่มา https://www.facebook.com/channarong.rachbuanoy
ขออนุโมทนาบุญ สาธุการในมหากุศลคราวนี้ ทุกๆประการ ทุกๆท่านด้วยเทอญ


หลวงพ่อคูณ สุเมโธ

หลวงพ่อคูณ สุเมโธ หรือหลวงปู่คูณ ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2486 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน5 ปีมะแม ที่บ้านหนองแสง ตำบลสิงห์ อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือจังหวัดยโสธร) โยมบิดาชื่อบุญธรรม ชูรัตน์ โยมมารดา นางจันทร์ สลับสี หลวงปู่เป็นบุตรคนโต ในพี่น้อง 3 คน คนที่ 2 เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก คนที่ 3 เป็นชายชื่ออุดม ซึ่งได้บรรพชาและอุปสมบทและมรณภาพด้วยไข้มาลาเรียนเมื่อปี พ.ศ.2524 ที่วัดถ้ำหีบ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
หลวงพ่อคูณ สุเมโธ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นการศึกษาสูงสุดในขณะนั้น จากนั้นได้ช่วยงานครอบครัวทุกอย่างทั้งหนักเบา จนอายุ 19 ปี ได้เดินทางไปทำงานกับญาติที่เหมืองทุบหิน ทางภาคใต้จนอายุ 23 ปี ได้เดินทางกลับบ้านหนองแสง ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับหลวงปู่สอ พันธุโร มาพักที่บ้านหนองแสง หลวงปู่จึงตัดสินใจขอเป็นนาคกับหลวงปู่สอ และได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดสร้างโศก หรือวัดศรีธรรมาราม ที่อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 13 มกราคม 2509 มีฉายาว่า สุเมโธ แปลว่า ผู้มีปัญญางาม โดยมีพระครูทัศนประกาศ (บุ จันทสิริ ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาวิสุทธิ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระจำปี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลวงปู่คูณพักอยู่ที่วัดป่าบ้านนหนองแสงช่วงเวลาหนึ่ง จากนั้นได้ติดตามหลวงปู่สอ ไปจำพรรษาที่วัดอรัญญิกาวาส อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และได้ปฏิบัติตามประเพณีของพระกรรมฐานจากการอ่านหนังสือของหลวงงตามหาบัว ญาณสัมปะนโน จึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือเดินจงกรมตลอดคืน อดนอน ผ่อนอาหาร นั่งสมาธิภาวนา จนจิตเข้าถึงฐานแห่งสมาธิเป็นที่อัศจรรย์ เห็นผลการกระทำความเพียรภาวนาเรื่อยมา จนพรรษาที่ 7 เกิดจิดเสื่อมจากสมาธิ มีความร้อนรุ่มอยู่เป็นเวลานานจึงตัดสินใจไปขอฟังธรรมจากหลวงปู่สิงห์ทอง ธัมมวโร ที่วัดแก้วชุมพล จังหวัดสกลนคร ในคืนแรกที่ได้ฟังธรรมจากหลวงปู่สิงห์ทอง จิตที่เป็นไฟ ก็เหมือนได้น้ำเย็นชโลมใจ หลวงปู่ท่างจึงเร่งความเพียรภาวนา โดยการอดนอน ผ่อนอาหร จิตก็สงบเป็นสมาธิ พิจารณา ปัญญาได้ จนมีความมั่นใจ จึงอธิษฐาน ว่าจากนี้ไปจะไม่สึก หลวงปู่ท่านได้ศึกษาอบรมธรรมะ ข้อวัตรปฏิบัติกับหลวงปู่สิงห์ทอง ธัมมวโร ที่วัดแก้วชุมพล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครเป็นเวลา 5 ปี หลวงปู่จึงขอออกไปเที่ยวธุดงค์ยังที่ต่างๆ จนถึงเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน อยู่กับชาวเขากะเหรี่ยงและมูเซอ หลังจากหลวงปู่สิงห์ทอง มรณภาพแล้วจึงได้กลับไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าแก้วชุมพลอีก 3 พรรษา ก่อนที่จะออกเที่ยวธุดงค์ในเขตภาคอีสาน และได้จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ซึ่งเป็นคนบ้านหนองแสงด้วยกัน ที่วัดถ้ำยานาโพธิ์ ภูลังกา ก่อนที่จะรับนิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาสจำพรรษาที่วัดป่าภูทอง เมื่อปี พ.ศ.2533 จนถึงปัจจุบัน
หลวงพ่อคูณ สุเมโธ ละสังขารเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.00 น.ที่วัดเขารูปช้าง ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ด้วยอาการอันสงบ สิริอายุได้ 70 ปี 5 เดือน 12 วัน 47 พรรษา

ที่มา http://thainews.prd.go.th


"สุเมธาจริยาคุณานุสรณ์เจดีย์" เจดีย์เครื่องระลึกคุณของครูบาอาจารย์ พระสุเมธเถระ (หลวงพ่อคูณ สุเมโธ) วัดป่าภูทอง บ้านภูทอง หมู่ที่ 11 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี


เรียนเชิญทุกท่านๆมาร่วมสร้าง "สุเมธาจริยาคุณานุสรณ์เจดีย์"เจดีย์เครื่องระลึกคุณของครูบาอาจารย์ พระสุเมธเถระ (หลวงพ่อคูณ สุเมโธ) ณ วัดป่าภูทอง บ้านภูทอง หมู่ที่ 11 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ขออนุโมทนาบุญด้วยเทอญ


ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญ แหล่งอ้างอิงต่างๆ ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูลและรูปภาพต่างๆ มา ณ โอกาสนี้ และขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านที่ได้มีส่วมร่วมในการทำบุญมหากุศลร่วมสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ "สุเมธาจริยาคุณานุสรณ์เจดีย์" ณ วัดป่าภูทอง จ. อุดรธานี ทุกๆประการ ทุกุๆท่านด้วยเทอญ


 3,848 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย