ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ ณ วัดป่าภูทอง อุดรธานี

 Mettatham    10 ก.ค. 2556

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ "สุเมธาจริยาคุณานุสรณ์เจดีย์" ณ วัดป่าภูทอง


โดยท่านสามารถบริจาคโดยตรงที่วัดป่าภูทอง หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี เจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง เลขที่บัญชี 431 0432 069

มีบัญชีนี้เพียงบัญชีเดียว

ที่มา https://www.facebook.com/channarong.rachbuanoy    
ขออนุโมทนาบุญ สาธุการในมหากุศลคราวนี้ ทุกๆประการ ทุกๆท่านด้วยเทอญ


• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• พระธรรมทุกข้อตกอยู่ในกลุ่มอริยสัจ ๔

• บทเพลงสวดโพชฌงคปริตร (บาลี) - อภิมหามงคล 5

• ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดั่งดอกไม้บาน วนซ้ำ 9 นาที

• พลังจิตคืออะไรกันแน่!!

• ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย