...วาสนา...

 ลูกโป่ง  
 วาสนา 

  หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 


กุศลวาสนา อกุศวาสนา อัพยากตวาสนา
อัธยาศัยของสัตว์ เป็นมาแล้วต่างๆ คือ ดี เลว และกลางๆ
วาสนาก็เป็นไปตามอัธยาศัย
คือ วาสนาที่ยิ่งกว่าตัว วาสนาเสมอตัว วาสนาที่เลวทราม
บางคนเป็นผู้มีวาสนายิ่งในทางดีมาแล้ว
แต่คบกับพาลวาสนาก็อาจเป็นเหมือนคนพาลได้
บางคนวาสนายังอ่อนแต่คบกับบัณฑิต
วาสนาก็เลื่อนขึ้นไปเป็นบัณฑิต
บางคนคบมิตรเป็นกลางๆ ไม่ดี ไม่ร้าย ไม่หายนะ ไม่เสื่อมทราม
วาสนาก็พอประมาณสถานกลาง
ฉะนั้นบุคคลพึงพยายามคบบัณฑิต
เพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้นไปโดยลำดับ


 ที่มา... http://www.baanjomyut.com/pratripidok/mon/08.html

_/l\_ _/l\_ _/l\_ 
   

5,380


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย