โลกไม่ไดวุ่นวาย ใจเราต่างหากที่วุ่นวาย

 thamma-nayorm    18 เม.ย. 2556

โลกไม่ไดวุ่นวาย ใจเราต่างหากที่วุ่นวาย

http://facebook.com/puwadham
การดับแห่งทุกข์ย่อมมีเพราะการดับแห่งนันทิ


เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม


วันคืนล่วงเลยไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่


ยังมีแสงสว่างในชีวิตอยู่เสมอ


สุขใดจะเสมอเหมือน ความสงบนั้นไม่มี


ศีลเป็นอาภรอันประเสริฐ


ศีลเป็นสะพาน ทานเป็นสะเบียง


วางลง ก็เป็นสุข


ก่อนรับวิถีธรรมฟ้ากำหนดคน หลังรับวิถีธรรมคนกำหนดฟ้า


ปล่อยว่างคือ ยึดถือบางสิ่ง ปล่อยทิ้งบางอย่าง


ยอดไม้อ่อนโยน ยอดคนอ่อนน้อม


ไม่หยุดไม่ถึงพระ ไม่ละไม่ถึงธรรม

http://facebook.com/puwadham


http://facebook.com/puwadham


http://facebook.com/puwadham


http://facebook.com/puwadham


http://facebook.com/puwadham


http://facebook.com/puwadham


http://facebook.com/puwadham


http://facebook.com/puwadham


 4,353 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย