ไม่เข้าใจคำว่า "จุติกับปฏิสนธิ"

 mama    

จากประโยคที่ว่า "เมื่อวิญญาณจุติก็ปฏิสนธิทันที" นั้นขอกราบเรียนถามว่า
1. จุติ หมายถึงอะไร
2. ปฏิสนธิหมายถึงอะไร

-- เหตุที่ต้องถามก็เพราะว่ากระผมเข้าใจว่า "จุติกับปฏิสนธิ"มีความหมายเหมือนกันที่แปลว่าเกิด จึงสับสนและสงสัยครับ กราบขอบคุณครับ   
จุติคือการเคลื่อนจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งครับหรือพูดภาษาเราๆคือตายนั้นเอง

ส่วนปฏิสนธิก็คือการเกิดจิตของสัตว์

สัตว์ทั้งหลายที่ยังต้องเวียนวายตายเกิดอยู่เมื่อจุติดวงสุดท้ายดับ

ปฏิสนธิจิตก็จะเกิดต่อทันทีครับแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรใน31ภพภูมินี้

ลองอ่านนี้ดูนะครับ• นาคราชผู้อาภัพ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• ๒๘.ปางห้ามสมุทร

• 📜ขายที่ดิน 119 ไร่ ติดถนนบ้านฝายแก้ว-บ้านดงป่าสัก ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ไร่ละ 5 แสนบาท

• รวมเพลงธรรมะเปิดโลก - รฎา ณัฎฐ์ธยาน์

• บทเพลงสวดบารมี 30 ทัศ อภิมหามงคล 4

• สรุปเรื่องธรรมทาน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย