วัดใหม่ยายแป้นมอบโคกระบือให้เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี 2556
 phensri   12 พ.ย. 2557

เกษตรกรที่ได้รับมอบโค-กระบือเมื่อปี2556
 เปิดอ่านหน้านี้  3388 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย