แจ้งคุณพ้นน้ำตอบรับการได้รับหนังสือและซีดี

     

เจริญพร
ตอนนี้ได้รับหนังสือและซีดีแล้วขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมด้วย
ด้วยอานิสงค์ของการถวายหนังสือและถวายซีดีเพื่อใช้ในวัดป่าปัญญโรจน์ครั้งนี้ขอให้คุณโยมจงเป็นผู้มีปัญญามากรู้แจ้งเห็นในความเป็นจริงอันประเสริฐเปรียบดังดอกบัวเหล่าที่พ้นน้ำแล้วคิดสิ่งใดก็ขอให้สมตามความมุ่งมาดปราถนาทุกประการ
ขอเจริญพร   
มีซีดีเพิ่มจะจัดส่งถวายให้อีกนะคะ


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

• เวสารัชชญาณในฐานะทั้ง ๔

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• วิสฺสาสา ปรมา ญาติ ความคุ้นเคย เป็นญาติอย่างยิ่ง

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย