ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคถังเก็บน้ำ และ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อถวายแด่ วัดปทุมรัตต์พนาราม จ.ร้อยเอ็ด (วัดสร้างใหม่)

 janenate    14 ก.ย. 2556

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อถังเก็บน้ำขนาด 1000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ถวายแด่ วัดปทุมรัตต์พนาราม อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด (ทุ่งกุลาร้องไห้) ซึ่งเป็นวัดเพิ่งสร้างใหม่ สำหรับเก็บน้ำเพื่อประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ของพระสงฆ์ และเพื่อให้ทางวัดจะได้มีน้ำใช้ตลอด

โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาปทุมรัตน์ เลขที่บัญชี 020090715168 ชื่อบัญชี กองทุนสำนักสงฆ์ปทุมรัตต์พนาราม

และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุึกท่านร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้าง แต่ยังขาดปัจจัยอยู่มาก อีกทั้งยังมีความต้องการอุปกรณ์ต่างๆอาทิเช่น สายไฟ โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญขีเดียวกันดังกล่าว

สอบถามรายละเอียด โทร. 087-989-1599 (พระอาจารย์ไนยวิศ ญาณพโล)
หรือ 090-561-5166 (คุณเจนเนตร เกตุอนงค์ ลูกศิษย์พระอาจารย์ )

และในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นสะพานบุญ โดยการบอกต่อไปยังผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่าน สำหรับการสร้างทานที่ยิ่งใหญ่นี้ด้วยนะคะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านและครอบครัวมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ


ที่มา : วัดปทุมรัตต์พนาราม จ.ร้อยเอ็ด


 3,860 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย