ขอถามหน่อยว่า เราสามารถพูดถึงนิมิตได้หรือไม่

 ราคะจริต    

เวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเห็นนิมิตเนี่ย เราจะสามารถพูดถึงนิมิตให้กับคนอื่นฟังได้หรือเปล่า? จะเป็นการอวดอุตริหรือเปล่า? แล้วอีกคำถามการเสื่อมจากฌานจากสมาธิมีลักษณะอย่างไรครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ผมคิดว่าแนะนำกับบุคคลที่ศึกษาทางธรรมดีกว่าครับ ถ้าเล่าให้คนอื่นทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์ทางนี้ เดี๋ยวจะกลายเป็น อวดอุตริ หรือ อาจจะมองว่าเราเป็นคนบ้าก็เป็นไปได้


ไม่ควรพูดครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดมากครับไม่ควรพูดให้คนที่ไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเพราะเขาจะหาว่าเราบ้าได้ครับควรชักชวนให้เขาไปปฏิบัติธรรมก่อนจึงค่อยพูดให้เขาฟังครับและควรพูดปรึกษาพระอาจารย์ผู้ทรงศีลจะดีกว่ามากครับ
ส่วนการเสื่อมจากฌานก็คงจะไม่เห็นนิมิตดวงแก้วใสๆหรือองค์พระใสๆครับเพราะจิตไม่เป็นสมาธิ


ไม่ได้เด็ดขาด พุทธบัญญัติ ห้ามไว้โดยสิ้นเชิง มิฉะนั้น ท่าน จะเสีย นิมิต ไป

ไม่กล่าว ไม่อ้าง เพราะ ทุกสิ่ง ล้วน อนิจจัง ไม่เที่ยง อนันตา ทุกขัง

เพราะเหตุนั้น จึง ไม่มีประโยนช์ที่ต้องกล่าวเพราะสิ่งนั้น ไม่ได้จะอยู่ตลอดไป

ไม่ไหมือน สัจธรรม อยู่ตลอดไป ใช่กล่าวอ้าวได้


โปรดศึกษาพระไตรปิฎกและนำไปใช้ด้วย


 4,065 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย