ขอเชิญทุกท่าน รับฟัง เรื่อง ทางแห่งความดีเล่ม 1 อาจารย์ วศิน อินทสระ (สนทนาธรรมผ่านรายการวิทยุ )

 pongsa    29 ธ.ค. 2555

ขอเชิญทุกท่าน รับฟัง เรื่อง ทางแห่งความดีเล่ม 1 อาจารย์ วศิน อินทสระ (สนทนาธรรมผ่านรายการวิทยุ )
รับฟัง ได้ที่ เว็บไซต์ ฟังธรรม ตามแนว พระไตรปิฎกฉบับเถรวาท http://www.th1.netii.net/index.php/2012-07-01-07-01-46

เว็บไซต์ ฟังธรรม ตามแนว พระไตรปิฎกฉบับเถรวาท สนับสนุนบราวเซอร์ GoogleChrome & Firefox ไม่รองรับ บราวเซอร์ IE6,IE7,IE8   
 4,220 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย