ภัย จากการกินเนื้อสัตว์

 terryh    25 ธ.ค. 2558

ภัย จากการกินเนื้อสัตว์ นอกจาก ผล วิบากกรรม จะสะสม เพิ่มพูนทวี
ยังเอื้อต่อการเจ็บป่วย โรคภัยร้าย นานาชนิด เมื่อยามอ่อน กำลังลง
ภัย จากการกินเนื้อสัตว์ นอกจาก จะสร้าง ผล วิบากกรรม จะสะสม
เพิ่มพูนทวียังเอื้อต่อการเจ็บป่วย โรคภัย
ร้าย นานาชนิด เมื่อยามอ่อน กำลังลง มีจำนวนไม่น้อย ถึงป่วยเรื้อรัง
จนทุกขพลภาพ พิการ อัมพฤษ อัมพาต ทุกข์ทรมาร
ตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต

*******************

https://www.facebook.com/59053220103277 ... =3&theater
หากเราเข้าใจความหมายของ"ชีวิต"

หากเรารู้จักคุณค่าของ"ชีวิต"ของเรา
เราจะเคารพใน"ชีวิต"ของผู้อื่น
เมื่อนั้นเราจะไม่เอา"ชีวิต"เขา มาต่อ"ชีวิต"ของเรา
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เราจะไม่สามารถกระทำได้อีกเลย —
*********************************************
กินเนื้อของเขาโดยไม่"ฆ่า"นั้นไม่มี ทุกชิ้นเนื้อที่เราเห็นตรงหน้า
เราเคยมองย้อนไปถึงความจริง อันเป็นที่มาของมันไหม..
ลองมองย้อนไปถึงความจริงอันเป็นที่มาของชิ้นเนื้อเหล่านี้
เราจะรู้ว่า มันมีที่มาจาก ความทุกข์ทรมาน ความหวาดกลัว
เราจะรู้ว่า มันมีที่มาจาก ความเจ็บปวดและความตาย
เราจะรู้ว่า มันคือ ชีวิตหนึ่งที่ต้องดับสิ้นไป
สุดท้ายเราจะรู้ว่า เราไม่สมควรเลยแม้แต่น้อย ที่จะ"กิน" มันเลยครับ
ลดการกินเนื้อ = ลดการให้ความทุกข์แก่ผู้อื่น
หยุดการกินเนื้อ = หยุดให้ความทุกข์แก่ผู้อื่น
ไม่กิน = ไม่ขาย = ไม่มีใครต้องลำบาก
หนึ่งมื้อของเรา คือ หนึ่งชีวิตที่ต้องตายด้วยความทรมานครับ

http://youtu.be/yF3OQ9WHjME


 4,109 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย