เจ้าภาพไฟฟ้าเข้าสู่วัดป่าปัญญโรจน์

 raktak    

เนื่องด้วยวัดป่าปัญญโรจน์ปัจจุบันได้มีการใช้ไฟฟ้าร่วมกับชาวบ้านโดยการขอดึงสายไฟฟ้าต่อพ่วงจากบ้านของชาวบ้านเข้ามาสู่วัดเป็นระยะทางประมาณ400เมตร โดยที่ยังไม่สามารถขอหม้อไฟฟ้าลงเองที่วัดได้เนื่องจากยังอยู่ไกลเกินกว่ากำหนดไว้แต่การที่ขอใช้หม้อพ่วงจากชาวบ้านทางวัดต้องรับผิดชอบจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับชาวบ้านทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการขึ้นและมีความเห็นว่าควรจะแยกหม้อไฟฟ้าเป็นของตนเองต่างหากและได้ติดต่อไปยังสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเรื่องค่าใช้ โดยทางวัดต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 50,180 บาท เป็นค่าเสา 6 ต้น ค่าสายไฟฟ้า ค่าแรง ค่ามิเตอร์แต่ทางวัดยังมีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายภายในวัดอยู่เป็นจำนวนมากที่ต้องใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายต่างก็ยังติดขัดอยู่ตลอด จึงไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องไฟฟ้าได้ จึงได้ขอโอกาสบอกบุญมายังทุกท่านที่จิตศรัทธาต้องการเป็นเจ้าภาพในการนำแสงสว่างเข้าสู่วัดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพระ เณรและญาติโยมในการประพฤติปฏิบัติธรรมอันเปรียบดังแสงสว่างนำทางชีวิต จึงขอบกบุญมายัง ณ ที่นี้ด้วย สาธุ ขอเจริญพร
เนื่องด้วยวัดป่าปัญญโรจน์ปัจจุบันได้มีการใช้ไฟฟ้าร่วมกับชาวบ้านโดยการขอดึงสายไฟฟ้าต่อพ่วงจากบ้านของชาวบ้านเข้ามาสู่วัดเป็นระยะทางประมาณ400เมตร โดยที่ยังไม่สามารถขอหม้อไฟฟ้าลงเองที่วัดได้เนื่องจากยังอยู่ไกลเกินกว่ากำหนดไว้แต่การที่ขอใช้หม้อพ่วงจากชาวบ้านทางวัดต้องรับผิดชอบจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับชาวบ้านทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการขึ้นและมีความเห็นว่าควรจะแยกหม้อไฟฟ้าเป็นของตนเองต่างหากและได้ติดต่อไปยังสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเรื่องค่าใช้ โดยทางวัดต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 50,180 บาท เป็นค่าเสา 6 ต้น ค่าสายไฟฟ้า ค่าแรง ค่ามิเตอร์แต่ทางวัดยังมีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายภายในวัดอยู่เป็นจำนวนมากที่ต้องใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายต่างก็ยังติดขัดอยู่ตลอด จึงไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องไฟฟ้าได้ จึงได้ขอโอกาสบอกบุญมายังทุกท่านที่จิตศรัทธาต้องการเป็นเจ้าภาพในการนำแสงสว่างเข้าสู่วัดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพระ เณรและญาติโยมในการประพฤติปฏิบัติธรรมอันเปรียบดังแสงสว่างนำทางชีวิต จึงขอบกบุญมายัง ณ ที่นี้ด้วย สาธุ ขอเจริญพร

ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดป่าปัญญโรจน์ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทร.089-2378988 ,055-585567


จีวรกันยุงสมุนไพรไทย “เมตตาคุณ” การไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นถือเป็นกุศลอันประเสริฐ
๏ นวัตกรรมสมุนไพรไทย 100%
๏ ป้องการกัดของยุง 97% ด้วย น้ำมันสกัดจากสมุนไพรไทย
๏ อายุการใช้งานยาวนานถึง 1ปี
๏ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ เพราะ ส่วนประกอบที่บรรจุในเนื้อผ้าเป็นสมุนไพรไทย 100%
๏ ผ่านการรับรองคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
สำหรับพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
หรือสายตรง 085-1463111 สุทธิรส วิชัยดิษฐ (ฝ่ายโครงการบรรพชาภิกษุสามเณร)
บ.คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด 149/371 ถ.เพชรเกษม ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130 http://www.hydro-tech.co.th 02-8405711-2
 3,832 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย