ธรรมะเอยย..*

 วรจักรพรรณ   5 ก.ย. 2553

ดุจ สายลม พัดโบก ให้เย็นจิต

ดั่ง มิ่งมิตร ชี้ทาง สว่างใส

เป็น น้ำทิพย์ ชโลมล้าง ทั้งกายใจ

สุข ใดเล่า เท่าธรรมะ พระศาสดา


เมื่อ โศกเศร้า ให้ธรรมะ ประคองจิต

ยาม หลงผิด ใช้ธรรม ช่วยรักษา

ใกล้ ธรรมะ เห็นทุกสิ่ง เป็นอนัตตา

ธรรมะ พา ชีวิตเย็น เป็นนิรันดร์

* * * * * * * * * * * * * *

ว้าวุ่นกายใจ ใคร่ซ่องเสพธรรม...*เมื่อ โศกเศร้า ให้ธรรมะ ประคองจิต
ยาม หลงผิด ใช้ธรรม ช่วยรักษา
ใกล้ ธรรมะ เห็นทุกสิ่ง เป็นอนัตตา
ธรรมะ พา ชีวิตเย็น เป็นนิรันดร์ ... วรจักรพรรณ

ความเร่าร้อน ด้วยพยาธิ โรคร้าย
บั่นทำลาย ทุกชีวี มิสุขสันต์
ทั้งร้อนเร่า เผากายา พาทุกข์พลัน
กว่าชีวัน จะล่วงลับ ดับชีวา

ทั้งความร้อน ที่ลนเผา ดั่งไฟราญ
พลุ่งเผาผลาญ จิตที่เปี่ยม ด้วยตัณหา
ด้วยกิเลส ที่พอกสุม คลุมจินตนา
ไม่มียา พาพ้นภัย จากไข้กาฬ

ธรรมโอสถ ขนาดเลิศ ประเสริฐยิ่ง
ที่สามารถ ดับไข้สิง มหาศาล
ชำระรด หมดจด จากดวงมาน
จิตสราญ ผ่องแผ้ว ดุจแก้วเจียร์

หมู่บัณฑิต ผู้สิ้นสุด การเดินทาง
มิย่อท้อ ในท่ามกลาง ให้ใจเสีย
กิเลสสุม ตัณหาเคล้า เข้าโลมเลีย
ท่านกำจัด ขจัดเขี่ย ไปจากใจ

ด้วยธรรมรส โอสถ ขนาดเลิศ
ที่ประเสริฐ เลิศหล้ากว่าสิ่งไหน
ดับทุกข์เข็ญ ที่ลำเค็ญ หมักหมมใจ
ด้วยพระธรรม อันอำไพ ของศาสดา

มาเถิดท่าน รับโอสถ อันบริสุทธิ์
ผ่องพิสุทธิ์ พุทธศาสน์ ปราศตัณหา
นำชำระ ชะจิตให้ ปราศโรคา
สรรพภยา ทิ้งวัฏฏา สุดทางไกล

ขออำนาจ บุญ บารมี ผองเราท่าน
ผนึกผสาน เป็นพลัง อันผ่องใส
ตบะมั่น หมั่นฝึกจิต พิชิตชัย
ก้าวพ้นภัย บ่วงมารา พานิพพาน


เจริญในธรรมค่ะ

คตทฺธิโน วิโสกสฺส
วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธิ
สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส
ปริฬาโห น วิชฺชติ.

ความเร่าร้อน ย่อมไม่มีแก่
ผู้ที่มีทางไกลอันถึงแล้ว
ผู้ปราศจากความโศก
ผู้หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง
ผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้ว


 เปิดอ่านหน้านี้  5678 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย