ขอเชิญเข้ารับการอบรม “สมาธิรักษาโรค” วันที่ 30 กันยายน 2555 เวลา 08.00 - 16.00 น.

 maneetip_p    11 ก.ย. 2555

ขออนุญาตในการประชาสัมพันธ์คะ

กำหนดการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สมาธิรักษาโรค”
วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม ปิ่นเกล้า ชั้น 2 โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า

โดย อาจารย์หนุ่ม สุรพรหมณ์, อาจารย์จุ๋ม นัตยา
ร่วมกับชมรมโหราเวทย์ และสมาคมแพทย์แผนไทย เป็นผู้จัดงาน


08.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สมาธิรักษาโรค
โดย ผู้ริเริ่มโครงการ สมาธิรักษาโรค

09.15 - 10.15 น. บรรยาย เรื่อง การหายใจเป็นศิลปะ สู่ สมาธิ สร้างสุขภาพ
โดย อาจารย์หนุ่ม สุรพรหมณ์ ใจหล้า
ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิสร้างสุขภาพ

10.15 - 11.00 น. บรรยาย เรื่อง สมาธิ แบบ อาณาปานสติ
โดย พระครูปลัดจรูญ ฐานิสฺสโร (เหลือนารีชัย)
นธ.เอก, อภิธรรมเอก, ป.โท เจ้าอาวาสวัดกันตทาราราม
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 49


11.00 - 12.00 น. ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลพระ พร้อมรับฟังบรรยาย เรื่อง สมุนไพรน่ารู้
โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสมาคมแพทย์แผนไทย

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน บุฟเฟต์ VIP.

13.00 - 14.00 น. บรรยาย เรื่อง การสอนนวดเพื่อสุขภาพ
โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสมาคมแพทย์แผนไทย


14.00 - 15.00 น. สอนปฏิบัติ เรื่อง การทำบาม และครีมนวด
โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสมาคมแพทย์แผนไทย


15.00 - 16.00 น. ลงมือปฏิบัตการนวด โดยการใช้ บาม และครีมนวด
โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสมาคมแพทย์แผนไทย


16.00 น. ปิดการประชุม


หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง 14.00 – 14.15 น.

ร่วมกุศลวันนี้แจ้งความจำนง ร่วมสัมมนาได้ที่ 084 449 1290 อาจารย์หนุ่ม สุรพรหมณ์ ด่วน

ค่าสมัคร 1,000 บาท

ชื่อบัญชี นายสุรพรหมณ์ ใจหล้า เลขที่บัญชี 031 024 6466 ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ขอขอบคุณในความเมตตาคะ
 3,819 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย