ขอบทสวดหน่อยครับ

 shark  

ผมก็ไม่ทราบว่า เป็นบทสวดที่ชื่ออะไร รู้แต่ว่ามีท่อนสุดท้าย ท่องว่า "ภวันตูเต"


• ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิต

• ๕๔.ปางสนเข็ม

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา


• เจดีย์ และสถูปสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย