02 (26/02/2566) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความมีลาภ"

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8
อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ

โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก "โลกธรรม 8 โดย อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ"

โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก
เรื่อง ว่าด้วยเรื่องโลกธรรม 8 เรื่อง "ความมีลาภ" (ช่วงที่ 2)

โดย อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ชั้น 2 ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยเพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กทม.
 เปิดอ่านหน้านี้  2,581 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย