โทษของสุรา ๖ ประการ

 DhammathaiTeam   21 มิ.ย. 2560

เมื่อพูดถึงเรื่องโทษของบุหรี่จบไปแล้ว ต่อไปก็ขอพูดถึงโทษ ของสุราบ้างท่านได้แสดงโทษของสุราไว้ ๖ ประการซึ่งท่านผู้รู้ท่านได้ผูกเป็น คำ ร้อยกรองเพื่อง่ายต่อการจดจำ ดังต่อไปนี้

" อันสุราเมรัย ใครเสพติด
พาชีวิตมืดมน จนฉิบหาย
หนึ่งสินทรัพย์ ของตนนั้น พลันวอดวาย
สองอาจตาย ด้วยทะเลาะ เพราะความเมา
สามเจ็บป่วย ด้วยโรคาพยาธิ
สี่คนตำหนิ นินทาพาอับเฉา
ห้าหน้าด้าน หนักหนาเวลาเมา
หกโง่เขลา ปัญญาหด หมดสิ้นเอย"

โ ด ย : พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์

** สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิDT0005

DhammathaiTeam

21 มิ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  3864 

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย