เชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด

 nooknook    24 ก.ค. 2558

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด ในหัวข้อ ความสุข..ที่สัมผัสได้ “ท่องไปในอาเซียน” Feel the happiness “ASEAN Travel” เป็นการประกวดจัดทำประติมากรรมประเภท นูนต่ำ นูนสูง หรือประติมากรรมลอยตัว ที่แสดงออกด้วยการปั้น แกะสลัก หล่อ และศิลปะในลักษณะงานสื่อผสม เพื่อนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในอาเซียน เชิงวัฒนธรรม อาทิ วัด วัง โบราณสถาน และเชิงธรรมชาติ อาทิ น้ำตก ภูเขา บึง ป่า รวมถึงสิ่งมีชีวิตทาวธรรมชาติ เป็นต้น โดยกำหนดขนาดของชิ้นงานประติมากรรมมีความกว้าง 120 ซม. ความสูง 80 ซม. สำหรับติดตั้งในบูทจัดแสดงขนาด 3x3 เมตร เพื่อแสดงภายในงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ความสุข…ที่สัมผัสได้ “ท่องไปในอาเซียน” Feel the happiness “ASEAN Travel” ขึ้นในวันที่ 2-9 ตุลาคม 2558 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 83 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 และเป็นการสานต่อกิจกรรมอันทรงคุณค่า ทางสังคม อีกทั้งเปิดโอกาสให้คนตาบอดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการถ่ายทอดจินตนาการระหว่างกันในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทย
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดชิงถ้วยรางวัลเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 640,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทรศัพท์ 02 618 7781-4 ต่อ 105,115 หรือ 0 2216 6512 หรือทางwww.facebook.com/artfortheblind
 4,034 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย