สร้างหนังสือธรรมะสวดมนต์

 Phutthamon    28 ม.ค. 2565

ขอเชิญชวนพุทธบริษัทร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือธรรมะสวดมนต์เพื่อเป็นการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกทางหนึ่งซึ่งใช้สำหรับในงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมและแจกจ่ายแก่ผู้สนใจทั่วไปร่วมทำบุญบริจาคเป็นปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 312 008 7874 พระพุทธมนต์ สุธมฺโม โทร.065-165-6564.......095-249-2416 ถ้าทำบุญช้าไปใจจะยินดีในบาป   
 4,208 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย