ไก่สายพันธ์ใหม่ ตัดต่อพันธุกรรม ไร้ขน มีความเสี่ยงสูงที่อาจป่วยเนื้องอก

 terryh    13 มี.ค. 2556

ไก่สายพันธ์ใหม่ ตัดต่อพันธุกรรม ไร้ขน เพื่อประหยัดต้นทุน
ตามหลัก ระบบทุนนิยม มีความเสี่ยงสูงที่อาจป่วยเนื้องอก

รวมถึง หมู พันธ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ยาโฮโมน ผสม อาหาร เร่งการเจริญเติบโต ส่งผลตกค้าง อันตรายต่อสุขภาพ

ไม่ประหลาดใจ ทำไม ณ เวลานี้ ถึงมีผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคเนื้องอกพรุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

พบผู้ป่วยนับร้อย ๆ ล้าน ๆ คน ในหมู่ผู้ชื่นชอบบริโภคเนื้อไก่ เนื้อหมู ที่มีการเร่งเจริญเติบโต ด้วยโฮโมน สารเคมี ต่าง ๆ

Scientists have bred a controversial featherless chicken
which they say is faster growing.
ไก่สายพันธ์ใหม่ ตามระบบทุนนิยมสามานย์ บริโภคมาก เพิ่มความเสี่ยงสูงป่วยโรค เนื้องอก


ตามที่ได้ทดลองนานปี กับ หนุ บริโภค เนื้อไก่ เนื้อหมูเร่งโฮโมน เร่งโต ป่วย เนื้องอก


 4,169 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย