ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญร่วมสร้างพระมหาเจดีย์มงคล พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระจักษุธาตุ ณ วัดป่าศรีคุณาราม ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

 Mettatham    27 พ.ย. 2556

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญร่วมสร้างพระมหาเจดีย์มงคล พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระจักษุธาตุ ณ วัดป่าศรีคุณาราม ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

วัดป่าศรีคุณารามมีแนวคิดที่จะดำเนินการ ก่อสร้าง พระมหาเจดีย์มงคลพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อที่จะอัญเชิญองค์พระจักษุธาตุ และพระอรหันต์ธาตุไปประดิษฐานยังสถานที่ที่เหมาะสม ควรค่าแก่การสักการะบูชา เพื่อจะได้เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ให้ชนรุ่นหลังได้กราบสักการะบูชา จะได้เป็นการเพิ่มกองบุญกองกุศลเพื่อสวรรค์ พรหม และพระนิพพานตลอดไป เพื่อที่บวรพระพุทธศาสนาจะได้ดำรงถึง ๕,๐๐๐ ปีดัง นั้นจึงขอเชิญชวนพุทธ ศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสร้างมหากุศลในครั้งนี้ ทางผู้จัดทำจึงขออนุโมทนาบุญกุศลในการสร้างมหากุศลในครั้งนี้ด้วย และขอให้ทุกท่านมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ


สามารถร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างพระมหาเจดีย์มงคล พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระจักษุธาตุ ณ วัดป่าศรีคุณาราม ตำบาลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โดยร่วมทำบุญได้ตามชื่อบัญชี กองทุนสร้างมหาเจดีย์มงคลพระบรมสารีริกธาตุ(ส่วนพระจักษุธาตุ) วัดป่าศรีคุณาราม ธนาคารกรุงเทพ สาขากุมภวาปี เลขที่บัญชี 369-4-23919-9


ที่มา : facebook.com/พระมหาเจดีย์มงคล-พระบรมสารีริกธาตุ-ส่วนพระจักษุธาตุ-Fanpage/


เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเททองคำหล่อยอดบัวตูม 9 ชั้น พระมหาเจดีย์มงคล พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระจักษุธาตุ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ทองคำที่ใช้ทั้งหมด 483 บาท ยอดทั้งแปดยอดชั้น 2 ชั้น 3 ยอดทองคำหนัก 48 บาทยอดประธานยอดที่เก้า ใช้ทองคำหนัก 99 บาท

ท่านใดจะร่วมทำบุญบริจาคทองคำหรือร่วมทำบุญจองเป็นเจ้าภาพสามารถติดต่อได้ที่ พระอาจารย์ประจักษ์ ภูริปัญโญ วัดป่าศรีคุณาราม ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 084-017-0804 ได้ทุกวัน


หากท่านใดจะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา สามารถร่วมทำบุญได้เช่นเดียวกัน ช่องทางผ่านธนาคาร ร่วมทำบุญได้ตามชื่อบัญชี กองทุนสร้างมหาเจดีย์มงคลพระบรมสารีริกธาตุ(ส่วนพระจักษุธาตุ) วัดป่าศรีคุณาราม ธนาคารกรุงเทพ สาขากุมภวาปี เลขที่บัญชี 369-4-23919-9

รายละเอียดข้างต้นสอบถามได้ตามเบอร์ข้างต้น หรือ ติดต่อ ดร.ปิยะนันท์ 085-250-8912 คุณปิยะดา 086-229-6080 หรือทางเฟสพระมหาเจดีย์มงคล ฯ นี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบขออนุโมทนากับทุก ๆ ท่าน ในการร่วมทำบุญมหากุศลครั้งนี้ครับ สาธุ สาธุ สาธุ


หมายเหตุ สามารถร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างพระมหาเจดีย์มงคล พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระจักษุธาตุ ณ วัดป่าศรีคุณาราม ตำบาลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ในส่วนอื่นๆได้ โดยร่วมทำบุญได้ตามชื่อบัญชี กองทุนสร้างมหาเจดีย์มงคลพระบรมสารีริกธาตุ(ส่วนพระจักษุธาตุ) วัดป่าศรีคุณาราม ธนาคารกรุงเทพ สาขากุมภวาปี เลขที่บัญชี 369-4-23919-9 เช่นเดียวกัน


แหล่งอ้างอิง facebook.com/พระมหาเจดีย์มงคล-พระบรมสารีริกธาตุ-ส่วนพระจักษุธาตุ-Fanpage/


กำหนดการงานฉลองสมโภชน์พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระจักษุธาตุ ประจำปี 2557

วันพุธที่ 15 มกราคม 2557

เวลา 19.30 น. เจริญพุทธมนต์

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557

เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร

เวลา 09.00 น. พิธีฉลองสมโภชน์พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระจักษุธาตุ พิธีเททองคำหล่อยอดฉัตรพระมหาเจดีย์มงคล พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระจักษุธาตุ (ยอดบัวตูม) 9 ยอด

จึงเรียนมาพื่อทราบ และเรียนเชิญมาร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ด้วยครับ


แหล่งอ้างอิง facebook.com/พระมหาเจดีย์มงคล-พระบรมสารีริกธาตุ-ส่วนพระจักษุธาตุ-Fanpage/


ภาพพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระจักษุธาตุ แสดงอิทธิปาฏิหาร์ย์ด้วยพุทธานุภาพ ปรากฎเป็นภาพดวงตาขึ้นมาอย่างชัดเจน ถ่ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๒ phrachuksuthathbanbun.com


ขออนุโมทนาบุญสาธการ ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในมหากุศลคราวนี้ ทุกๆประการ ทุกๆท่านด้วยเทอญ


ขอเรียนเชิญทุกๆท่านร่วมสมโภชน์พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระจักษุธาตุในวันที่ 15-16 มกราคม 2557และร่วมสร้างพระมหาเจดีย์มงคล พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระจักษุธาตุ ณ วัดป่าศรีคุณาราม ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ในคราวนี้ด้วยเทอญ


 4,144 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย