สาเหตุที่ dhammajak.net เข้าใช้งานไม่ได้

 ลูกโป่ง  

ขออนุญาตทางทีมงานของธรรมะไทยและสมาชิกทุกท่าน
เพื่อแจ้งข่าวสารของ web dhammajak.net นะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ลูกโป่ง

สาเหตุที่ dhammajak.net เข้าใช้งานไม่ได้


สาเหตุที่ทำให้เว็บล่มตอนนี้เกิดจาก File System ใน Hard Disk ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้
ซึ่งเป็นสาเหตุเดียวกับที่เพิ่งเกิดเมื่อไม่นานมานี้


แม้ว่าจะได้ Format และติดตั้ง Server ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ยังเกิดปัญหาเดิม


สมมติฐาน

1. Hard Disk ชำรุด ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ พอใช้งานหนักเข้าก็ทำงานผิดปรกติ

2. RAID Controller ที่ควบคุมการทำงานของ Hard Disk ชำรุด/ทำงานผิดปรกติ
(โดยปรกติ RAID Level1 จะทำหน้าที่สำเนาข้อมูลของ Hard Disk ลูกที่สองให้เหมือนกับในลูกแรก)

3. RAM ทำงานผิดปรกติ

(แนวทาง)การแก้ไข

1. ต้องเข้าไปตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงหน้าเครื่อง Server
คาดว่าจะเข้าไปได้ประมาณวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553

2. ทำให้เว็บใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด แต่ต้องยังให้บริการหน้าที่หลักๆ ได้ครบถ้วน
เช่น ติดตั้ง MemCache และปรับรุ่นของ phpBB3 ที่ใช้งานในส่วน "ลานธรรมจักร"
ให้เป็นรุ่นที่ใช้งาน MemCache ได้

3. เพิ่มทรัพยากรที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของเว็บไซต์
เช่น เปลี่ยน RAM เป็น 8GB หรือเปลี่ยน Server ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านี้


และขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปค่ะ


ธรรมรักษาค่ะ


ลูกโป่ง


• พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ในพระคัมภีร์ชั้นอรรถกถา

• วัดพระแก้ว (วัดป่าเยียะ)

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

• ปิดเทอม น้ำท่วม อย่าให้น้องๆเสียโอกาส มาเรียนสู่ปัญญาโลก และปัญญาธรรม ณ บ้านอารีย์

Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย