เชิญร่วมตอบปัญหาชิงรางวัล...วิชา ธรรม และ พุทธประวัติ มีรางวัลทัวร์ธรรมะ ฟรี ด่วน !

 ambass99  

เชิญร่วมตอบปัญหาชิงรางวัล...วิชา ธรรม และ พุทธประวัติ มีรางวัลทัวร์ธรรมะ ฟรี ด่วน !

@ เงื่อนไข...

1. ส่งคำตอบของท่าน ทั้งสองวิชา
ไ ปที่อีเมล์...pnsaisuta@hotmail.com
โทร.089-052-5420

2. คะแนนเต็ม 2 วิชา ๆ ละ 100 คะแนน รวม 200 คะแนน


ใครตอบถูกได้คะแนนรวม 80 % ขึ้นไป (160 คะแนน ขึ้นไป)

ได้รางวัล...ทัวร์ธรรมะ ฟรี

ได้โอกาสดี ๆ เลือกไปทัวร์ธรรมะ ฟรี คือมีสิทธิ์ไ ป...


1. ร่วมทำบุญทอดกฐินที่...วัดถ้ำยายปริก อ.เกาะ สีชัง จ.ชลบุรี

2. ไปร่วมง า น บุญประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งรำลึก จ.เชียงใหม่ เดือน พฤศจิกายน


@ ด่วน ....ส่ ง คำตอบ ด่วน !

@ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา 24.00 น. ถือเอาเวลาที่ส่ งอีเมล์เป็นเกณฑ์

*******************************************************


• ปรุงแต่งสิ่งอื่นได้หลากหลาย ทำไมไม่ปรุงแต่งใจตัวเองให้เป็นสุข

• ธรรมชาติสอนแต่คนไม่เรียนรู้


• ปัญหาแก้ด้วยการนั่งสมาธิไม่ได้ ปัญหาต้องแก้ด้วยปัญญา

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย