ขอผู้ใจบุญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม

 pmprasert2520   28 ต.ค. 2554

เนื่องจากทางวัดสว่างอารมณ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม โดยติดต่อที่อาตมา พระมหาประเสริฐ เตชสีโล บางข่า 085-195-9625 หรือ บัญชีบริจาค “ช่วยภัยน้ำท่วม” พระประเสริฐ เตชสีโล เลขบัญชี 524-211080-5 ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดองค์พระปฐเจดีย์ เป็นบัญชี ตัวแทนเปิดรับบริจาคกับทางวัด ps_1_club@hotmail.com ที่วัดสว่างอารมณ์ระดับน้ำสูงประมาณหน้าอก
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยช่วยหาที่พักชั่วคาวให้ ร่วมกับทางอาสาสมัค อ.บ.ต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ต่างๆ   
วันที่ 30 พฤจิกายน 2554 ได้ส่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 500 ชุด

ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม โดยติดต่อที่อาตมา พระมหาประเสริฐ เตชสีโล บางข่า 085-195-9625 หรือ บัญชีบริจาค “ช่วยภัยน้ำท่วม” พระประเสริฐ เตชสีโล เลขบัญชี 524-211080-5 ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดองค์พระปฐเจดีย์ เป็นบัญชี ตัวแทนเปิดรับบริจาคกับทางวัด ps_1_club@hotmail.com

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย