ที่อยู่ของวิญญาณอยู่ที่ไหน

 azabu    

ที่ว่า "ตาเห็นคือวิญญาณเห็น....หูได้ยินคือวิญญาณได้ยิน....จมูกได้กลิ่นคือวิญญาณได้กลิ่น....ลิ้นได้รับรสคือวิญญาณได้รับรส....กายสัมผัสคือวิญญาณได้สัมผัส....ใจได้รับรู้คือวิญญาณรับรู้ "นั้น หากเป็นดังนี้ก็แสดงว่า ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจเป็นเครื่องมือของวิญญาณใช่หรือไม่ครับ และหากเป็นดังนั้นอยากเรียนถามว่าที่อยู่ของวิญญาณที่ว่าอยู่ที่ไหนครับ

--การตั้งคำถามของกระผมนั้นตั้งขึ้นมาตามความเข้าใจของกระผมเองที่เคยอ่านมา อาจใช้คำที่ถามไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยครับ กรบขอบคุณครับ   
วิญญาณ เป็นไวพจน์ของ คำว่า จิตหรือ ใจ มีที่อาศัยอยู่ใน หทัยวัตถุ ดังคำอธิบายจาก อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา - หน้าที่ 276 ดังนี้...


ดวงหทัยนั่นแล เป็นที่อยู่ด้วย เพราะเป็นที่ อาศัยแห่งมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าหทัย- วัตถุ ฯ จริงอย่างนั้น หทัยวัตถุนั้น มีความเป็นที่อาศัยแห่งธาตุทั้ง ๒ เป็นลักษณะ ฯ ก็หทัยวัตถุนั้น อาศัยโลหิตในภายในกล่องดวงหทัยมี ประมาณซองมือเป็นไป ฯ• เสียงเห่าจากสุนัขที่ซื่อสัตย์

• "ทาน ศีล ภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• "ไม่เลือกชั้นเลือกวรรณะ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย