โหลดธรรมไปฟังกัน

 Thanes  

เรื่อง กรรมไป สรวรรค์นรกได้อย่างไร.mp3
นำเสนอโดย : นรก สวรรค์ต้องพิสูจน์
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/ecWKEE

เรื่อง อำนาจให้เกิด เป็นสหายของเทวดา.mp3
นำเสนอโดย ธรรม จาก อ ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/4Cwk9l

เรื่องน่ารู้ จากพระไตรปิฎก.mp3
นำเสนอโดย: ธรรม จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/g7hMJA

เรื่อง พระพุทธ อุทาน.mp3
นำเสนอโดย: ธรรม จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ลิงก์: http://www.zidofile.com/GZXS5v

ไฟล์: เปรตในพระ ไตรปิฎก1.mp3
รายละเอียด: ธรรม จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ลิงก์: http://www.zidofile.com/G4aUMy

ไฟล์: เปรตในพระ ไตรปิฎก2.mp3
รายละเอียด: ธรรม จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ลิงก์: http://www.zidofile.com/Mg6pAa

ไฟล์: เปรตในพระ ไตรปิฎก3.mp3
รายละเอียด: ธรรม จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ลิงก์: http://www.zidofile.com/GKNm12

ไฟล์: เปรตในพระ ไตรปิฎก4.mp3
รายละเอียด: ธรรม จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ลิงก์: http://www.zidofile.com/VLnHPL

ไฟล์: พระพุทธองค์ ทรงเตือนว่าชีวิตนั้นน้อยนัก.mp3
รายละเอียด: ธรรม จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ลิงก์: http://www.zidofile.com/u3zDUz

ไฟล์: บวชไม่ปฎิบัต ิไม่ดีตกนรก1.mp3
รายละเอียด: ธรรม จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ลิงก์: http://www.zidofile.com/iw3WNj

ไฟล์: บุญกิริยา วัตถุสูตร.mp3
รายละเอียด: ธรรม จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ลิงก์: http://www.zidofile.com/1aJMzJ

ไฟล์: ธรรมจากพระ โอษฐ์.mp3
รายละเอียด: ธรรม จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ลิงก์: http://www.zidofile.com/toRE1x

ไฟล์: ธรรมจากพระ โอษฐ์2.mp3
รายละเอียด: ธรรม จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ลิงก์: http://www.zidofile.com/37CrPB

ไฟล์: กิเลสมนุษย์ ไม่รีบแก้น่ากลัวนัก.mp3
รายละเอียด: ภัย ของกิเลส
ลิงก์: http://www.zidofile.com/S4oDJY

ไฟล์: ความ มหัศจรรย์ของพระธรรมวินัย.mp3
รายละเอียด: ธรรม จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ลิงก์: http://www.zidofile.com/A1g5ZB

ไฟล์: ความ มหัศจรรย์ของพระธรรมวินัย.mp3
รายละเอียด: ธรรม จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ลิงก์: http://www.zidofile.com/A1g5ZB

ไฟล์: คุณสมบัติของ พระวินัยธร.mp3
รายละเอียด: ธรรม จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ลิงก์: http://www.zidofile.com/LyOwbT

ไฟล์: คุณสมบัติของ พระวินัยธร.mp3
รายละเอียด: ธรรม จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ลิงก์: http://www.zidofile.com/LyOwbT

ไฟล์: ตรัสเล่าเหตุ ที่ตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้า1.mp3
รายละเอียด: ธรรม จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ลิงก์: http://www.zidofile.com/XkJksa

ไฟล์: ทานวัตถุ สูตร.mp3
รายละเอียด: ธรรม จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ลิงก์: http://www.zidofile.com/g2RmgR


• อยากให้ประเทศไทยมีแต่คนดี

• "ความเมตตาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต" (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

• ถ้าทำเหตุปัจจัยถูกต้อง ก็ไม่ต้องไปเรียกไปร้อง ธรรมชาติก็เป็นไปของมันเอง

• กวาดทางไปด้วย กวาดใจไปด้วย...
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย