บาปกรรมที่ไม่กล้าเผยออกมาทั้งหมด

     

มีคนเข้าใจในตัวผมว่านึกถึงความผิดบางอย่างเพื่อที่จะมาหลีกเลี่ยงความผิดอีกอย่าง อันที่จริงแล้วนั้นผมไม่เคยมีความคิดอย่างนั้นเลยนะครับ แต่การที่ผมมีความรู้สึกผิดในเรื่องอะไรบางอย่างนั้นก็เพราะว่าสิ่งที่ได้ทำลงไปนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วช้าเลวทรามจริงๆเพราะมันเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งที่ผมได้ทำลงไปนั้นถ้าสังคมได้รับรู้ว่าผมได้ทำบาปกรรมอะไรไว้บ้างสิ่งที่ผมจะต้องได้รับก็คือต้องชดใช้กรรมที่ตนเองเคยทำในสิ่งที่เลวๆเอาไว้ ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ใดๆเลยที่ผมจะมานึกถึงความผิดบางอย่างเพื่อที่จะมาหลีกเลี่ยงความผิดอีกอย่าง แต่ทุกอย่างนั้นเกิดมาจากความกลัวบาปกรรมที่ตัวผมได้เคยทำไว้อย่างแท้จริง

และการที่ผมนั้นไม่กล้าที่จะพูดออกมาว่าตัวผมนั้นเคยสร้างบาปกรรมอะไรเอาไว้บ้างนั้นก็เพราะว่าสิ่งที่ดำมืดก็ย่อมเกิดความกลัวไม่อยากเผยให้ใครได้รับรู้

ทุกอย่างเกิดจากความกลัวบาปกรรมที่ผมได้เคยทำไว้จริงๆครับ


93/42 หมู่บ้านวิจิตราธานี ตำบล หอมศีล อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา
วางอุเบกขา และหมั่นสร้างกรรมใหม่ ด้วยการกระทำทางกาย ทางวาจา และทางใจ ของคุณให้ถูกต้องกว่าแต่ก่อน สิ่งที่ล่วงไปแล้วก็ถือเป็นบทเรียน เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ต้องศึกษา และพัฒนาให้ดีขึ้น


ผมก็สร้างบาปเหมือนกับคุณนะครับ เพราะความไม่รู้เป็นปัจจัย ทำให้ต้องสร้างเวรสร้างกรรมอยู่เรื่อยไป เจริญวิปัสสนากรรมฐานซิครับ จะได้ไปนิพพานด้วยกัน


 4,178 

  แสดงความคิดเห็น• " (1) ผลของความเบียดเบียน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• (บุญช่วยชำระหนี้สงฆ์วัดในถิ่นกันดาร..ด่วน)ก่อนทางวัดจะโดนถอดหม้อแปลงไฟฟ้าอีกครั้งฯ)

• ความเผลอ ความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดา จะให้มันดีทุกอย่างไม่ได้ แต่ในเมื่อผิดพลาดแล้วจงตั้งตนใหม่ เหมือนตุ๊กตาล้มลุก ล้มแล้วก็ลุก ล้มแล้วก็ลุก ล้มแล้วก็ลุก ถ้าล้ม ๑๐๐ ครั้ง ลุก ๑๐๑ ครั้ง ถือว่าชนะ

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร พระสงฆ์สามเณรอบรมบาลี วัดช่องแสมสาร

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย