หน้าแรก ทำเนียบวัดไทย พระอารามหลวงชั้นเอก

พระอารามหลวงชั้นเอก

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑.วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ - มหานิกาย
แขวงราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๒.วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ - มหานิกาย
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๓.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ - มหานิกาย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๔.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ - มหานิกาย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๕.วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ - มหานิกาย
จังหวัดนครปฐม

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๖.วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ - มหานิกาย
จังหวัดสระบุรี

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๗.วัดบวรนิเวศวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๘.วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๙.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๐.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๑.วัดราชโอรสาราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๒.วัดพระศรีมหาธาตุ
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๓.วัดญาณสังวราราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
ตำบลห้วยใหญ่์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๔.วัดพระสิงห์
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลพระสิงห์่์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๕.วัดพระธาตุพนม
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๖.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๗.วัดเสนาสนาราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๘.วัดสุวรรณดาราราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๙.วัดนิเวศธรรมประวัติ
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๒๐.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๒๑.วัดพระธาตุหริภุญไชย
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๒๒.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๒๓.วัดพระบรมธาตุไชยา
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดประจำรัชกาล
พระอารามหลวง
ทำเนียบวัดไทย
วัดไทยในต่างประเทศ
ข้อมูลวัดทางสถิติ
ข้อมูลวัดไทยในต่างแดน
ไหว้พระ ๙ วัด (ททท.)
ระเบียบปฏิบัติ การไปวัด
 
พระอารามหลวงชั้นเอก
พระอารามหลวงทั้งหมด
 
วัดกรุงเทพมหานคร
วัดภาคเหนือ
วัดภาคกลาง
วัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดภาคตะวันออก
วัดภาคใต้

  บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์
• **อีก 5 ห้องสุดท้าย** ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม
• ร่วมเททองหลวงปู่มั่นสูง๑๓เมตรส่วนที่๒และ๓
• ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม
• ขอเชิญร่วมเทคอนกรีตลานสถานที่ปฏิบัติธรรมในถิ่นกันดาร
• ร่วมสร้างกุฎิถวายหลวงปู่สนธิ์ อนาลโย วัดป่าเมตตาวนาราม เชียงราย
• กฐินตกค้าง/ผ้าซันฟอร์ไรซ์
• ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือประจำปี2560วันที่1ก.ค.-13ส.ค.60
• แวะมาบอกบุญนะคะแบ่งปันน้ำใจให้วัดพระบาทน้ำพุ5-8-60แล้วแต่จิตศรัทธาคะ
• ร่วมบุญสร้างถนนและทางจงกรมในวัด ถวายหลวงปู่บุญจันทร์ จันทสีโล วัดป่ากิ่วดู่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
• …..เชิญร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา เพื่อสนับสนุน. “โครงการอบรมพระภิกษุสามเณรนักเทศน์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง รุ่นที่ ๑ ถวายความดีแด่พระมหาราชา” (..ทำบุญกับโครงการดีๆ...ชีวิตจะดี..มีความเจริญก้าวหน้า!!!!!..)
• ((ด่วน)) รับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน (จำนวน 1 ท่าน ) สุดท้าย บวชวันที่ 16 ก.ค. 2560 นี้
• ร่วมบุญใหญ่สร้างพระพุทธรูปสามแผ่นดิน (เนื้อทองคำ) กับองค์หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล
• รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ ถวายพระพุทธรูปหยกขาว (เเท้)จำนวน ๑ องค์ เพื่อประดิษฐาน ในห้องปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ตลอดปี
• **อีก 5 ห้องสุดท้าย** ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม
• เชิญร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือประจำปี2560วัดใหม่วันที่1ก.ค.-13ส.ค.60

  กระทู้ธรรมะไทย
• มีเรื่องจะเรียนถามท่านผู้รู้หน่อยค่ะ เกี่ยวกับเรื่องการทำบุญ
• รู้ทันไวกว่าโซเชียล
• สงสัยไม่เคยทำให้ใครได้ดี
• >>แชะ แชร์ กับกิจกรรม เที่ยวสนุก สุดล้ำ ณ จตุธรรมธาตุแดนใต้ <<
• โครงการสมัครบวชเข้าพรรษา 3เดือน ตอบแทนคุณพ่อแม่ ปี2560 นี้ ฝึกอบรม ที่สำนักวิปัสสนากรรมฐาน สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา จ.พิจิตร สอบถาม สมัคร หรือจองเจ้าภาพบวชโทร. 09-30375441
• สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับภูมิภาค (ภาคกลาง-สิรินธร) ครั้งที่ 2
• การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 2
• มมร วิทยาเขตศรีธรรมาโศก จัดสมัชชาฯ ระดับภูมิภาค ขับเคลื่อนศาสนา
• มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แถลงข่าวการจัดงานสมัชชาฯ 2
• ไปนครศรีธรรมราชมา พบสิ่งนี้ที่ทำให้ผม หายเครียดไปเลย
• ของจริงเจาะไปหาปัจจุบัน
• ของจริงเจาะไปหาปัจจุบัน
• ช่วยผมทีครับ
• ได้ทุกอย่าง
• พระบรมธาตุไชยา ความภาคภูมิใจของชาวสุราษ เพราะเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ควรมากราบไหว้ด้วย

แสดงความคิดเห็น


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย