หน้าแรก ทำเนียบวัดไทย พระอารามหลวงชั้นเอก

พระอารามหลวงชั้นเอก

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑.วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ - มหานิกาย
แขวงราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๒.วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ - มหานิกาย
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๓.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ - มหานิกาย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๔.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ - มหานิกาย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๕.วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ - มหานิกาย
จังหวัดนครปฐม

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๖.วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ - มหานิกาย
จังหวัดสระบุรี

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๗.วัดบวรนิเวศวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๘.วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๙.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๐.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๑.วัดราชโอรสาราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๒.วัดพระศรีมหาธาตุ
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๓.วัดญาณสังวราราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
ตำบลห้วยใหญ่์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๔.วัดพระสิงห์
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลพระสิงห์่์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๕.วัดพระธาตุพนม
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๖.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๗.วัดเสนาสนาราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๘.วัดสุวรรณดาราราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๙.วัดนิเวศธรรมประวัติ
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๒๐.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๒๑.วัดพระธาตุหริภุญไชย
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๒๒.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๒๓.วัดพระบรมธาตุไชยา
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดประจำรัชกาล
พระอารามหลวง
ทำเนียบวัดไทย
วัดไทยในต่างประเทศ
ข้อมูลวัดทางสถิติ
ข้อมูลวัดไทยในต่างแดน
ไหว้พระ ๙ วัด (ททท.)
ระเบียบปฏิบัติ การไปวัด
 
พระอารามหลวงชั้นเอก
พระอารามหลวงทั้งหมด
 
วัดกรุงเทพมหานคร
วัดภาคเหนือ
วัดภาคกลาง
วัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดภาคตะวันออก
วัดภาคใต้

  บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์
• ต้องการแจกหนังสือสวดมนต์ชาวพุทธ และกินอย่างไรให้ห่างไกลโรค
• ร่วมเป็น เจ้าภาพ อิฐ หิน ปูน ทราย ดินจี่ก้อนละ4 บาท เพื่อสร้างพระธาตุทันใจ ไว้ ณ วัดเวียงเชียงรุ้ง
• สร้างศาลาปฏิบัติธรรม
• ((ด่วน)) รับเจ้าภาพซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน จำนวน 1เครื่องพร้อมอุปกรณ์ เพื่อสูบน้ำสำหรับใช้เป็นน้ำดื่ม-น้ำใช้ ในอำนวยความสะดวกพระกรรมฐานเเละโยคี
• **อีก 8 ห้องสุดท้าย** ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม
• ((รับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์))..สร้างกุฏิพระธูดงค์กรรมฐาน (ปิดวาจา) จำนวน 4 หลัง ..สุดท้าย ((ขาดเเคลนที่พักอาศัย)) เพื่อรองรับพระจำพรรษา 3 เดือน
• ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพยอดช่อฟ้า ใบระกา เพื่อเป็นพุทธบูชาในพรรษานี้
• มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางคกูร” เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• ทำบุญร่วมยกฉัตรพระเจดีย์ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ วันที่ 18 มิ.ย. 2560
• ร่วมเททองพระสิง๑เชียงแสนและหลวงปู่มั่นส่วนที่๒(ยืนสูง๑๓เมตร)
• **อีก 8 ห้องสุดท้าย** ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม
• รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ ถวายพระพุทธรูปหยกขาว (เเท้)จำนวน ๑ องค์ เพื่อประดิษฐาน ในห้องปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ตลอดปี
• ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบูรณะศาลาวัดป่า - วัดพระพุทธโคดมฯ
• บุญบริขารบวช รุ่นเข้าพรรษา 16ชุด
• ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญ สร้างกุฏิเจ้าอาวาส และ ซ่อมบำรุงห้องน้ำวัด

  กระทู้ธรรมะไทย
• ขอเชิญสมัครบวช พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 29 (เข้าพรรษา3เดือน) และรับเจ้าภาพบวชจำนวน50ท่าน
• ช่วยผมทีครับ
• ได้ทุกอย่าง
• พระบรมธาตุไชยา ความภาคภูมิใจของชาวสุราษ เพราะเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ควรมากราบไหว้ด้วย
• ถูกใจ ดูใจ ดูถูก ความยึดถือ
• รู้ทันเยี่ยมไข้
• มรรคมีองค์แปด
• ดับสังขาร
• หลวงโจรผู้ยิ่งใหญ่
• รู้ทันต้นเหตุก็เข้าใจได้ทุกเรื่อง
• รบกวนแนะนำวัดหรือโรงเรียนที่ต้องการหนังสือธรรมมะ
• (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสารอันตราย)
• หัวท้าสู้ชนกับหิน
• ขอเชิญร่วมสร้างกุฏิสงฆ์และอาคารที่รับรองพระภิกษุสงฆ์
• รู้ทันเกมส์ทุกเรื่อง

แสดงความคิดเห็น


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย