หน้าแรก ทำเนียบวัดไทย พระอารามหลวงชั้นเอก

พระอารามหลวงชั้นเอก

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑.วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ - มหานิกาย
แขวงราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๒.วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ - มหานิกาย
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๓.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ - มหานิกาย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๔.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ - มหานิกาย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๕.วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ - มหานิกาย
จังหวัดนครปฐม

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๖.วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ - มหานิกาย
จังหวัดสระบุรี

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๗.วัดบวรนิเวศวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๘.วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๙.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๐.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๑.วัดราชโอรสาราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๒.วัดพระศรีมหาธาตุ
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๓.วัดญาณสังวราราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
ตำบลห้วยใหญ่์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๔.วัดพระสิงห์
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลพระสิงห์่์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๕.วัดพระธาตุพนม
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๖.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๗.วัดเสนาสนาราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๘.วัดสุวรรณดาราราม
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๑๙.วัดนิเวศธรรมประวัติ
พระอารามหลวงชั้นเอก - ธรรมยุต
ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๒๐.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๒๑.วัดพระธาตุหริภุญไชย
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๒๒.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
๒๓.วัดพระบรมธาตุไชยา
พระอารามหลวงชั้นเอก - มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดประจำรัชกาล
พระอารามหลวง
ทำเนียบวัดไทย
วัดไทยในต่างประเทศ
ข้อมูลวัดทางสถิติ
ข้อมูลวัดไทยในต่างแดน
ไหว้พระ ๙ วัด (ททท.)
ระเบียบปฏิบัติ การไปวัด
 
พระอารามหลวงชั้นเอก
พระอารามหลวงทั้งหมด
 
วัดกรุงเทพมหานคร
วัดภาคเหนือ
วัดภาคกลาง
วัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดภาคตะวันออก
วัดภาคใต้

  บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์
• เตรียมจัดงานพิธีครบ 100 วัน ในหลวง ร.9 ทั่วประเทศ 20-21 ม.ค. นี้
• ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
• ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย (จำนวน 10 ห้อง) สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม เหลือ 8 ห้องสุดท้าย
• ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรทายาทธรรม ๗๐ รูป
• สร้างหอระฆัง
• สร้างและซ่อมแซมกุฎิใหม่ให้พระสงฆ์ที่มาอยู่วัดหนองอุโลก
• สร้างหอระฆัง
• ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย (จำนวน 10 ห้อง) สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม เหลือ 8 ห้องสุดท้าย
• ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆังแบบล้านนาถวายวัดกันดาร
• ขอเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ (สร้างพระอุโบสถ วัดใหม่ จ.นครสวรรค์) และ เททองหล่อพระประธานสมเด็จองค์พระปฐม
• ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรทายาทธรรม ๗๐ รูป
• ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย (จำนวน 10 ห้อง) สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม เหลือ 8 ห้องสุดท้าย
• พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิญเรียนพระอภิธรรม หลักสูตรอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
• ขอเชิญร่วมสร้าง "องค์พระแเม่กวนอิมปางประทานพรโปรยน้ำทิพย์ " องค์ใหญ่ ความสูง 19.09 เมตร
• ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรทายาทธรรม ๗๐ รูป

  กระทู้ธรรมะไทย
• โครงการพ่อแม่อุปถัมถ์สามเณรนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดถ้ำสิงโตทอง
• เกี่ยวกับ "นิพพาน" กรณี "ธรรมกาย" และท่าน "ป.อ.ปยุตฺโต"
• หาสถานที่บริจาคหนังสือธรรมะค่ะ
• แนะนำวิธีเลือกซื้อข้าวถุงเพื่อสุขภาพของตัวคุณเอง
• พุทธธรรม-ฉบับปรับขยาย-พจนานุกรม-โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
• อนุโมทนาสาธุ กับคุณตฤณสิษฐ์ ธัญอิสราพัฒน์ และ คณะบริษัทประทุมทอง(ประเทศไทย) จำกัด ทราบว่าได้ ถวายประจำเดือนทุกเดือนเรื่ีอยมา เดือนมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน องค์ที่ 37 ขออนุโมทนาสาธุบุญกับผู้ร่วมสร้างทุกท่าน สาธุ /
• แนะนำแอฟสำหรับการสวดมนต์บน iPhone/iPad
• แนะนำแอปพลิเคชั่น สำหรับหัดสวด ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
• รับเจ้าภาพทำบุญ สร้างหน้าบัน ถวายศาลาปฏิบัติธรรม จำนวน 2 หน้าบัน จุดที่สูงที่สุดในศาลา (ใครได้สร้างถือว่าสั่งสมบุญญาวาสนาไว้)
• ใจอ่อนเพราะรัก
• (( รับเจ้าภาพ หล่อประอรหันต์ จำนวน ๑ องค์ จาก ๖๐ องค์)) ทำพิธีหล่อ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. โครงการสร้างพุทธานุสรณ์ประกาศธรรม พระอรหันต์ ๖๐ องค์
• เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดห้วยป่าปก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นวัดเล็กๆในชนบท
• จำหน่ายอาสนะประดับมุก
• เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดห้วยป่าปก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
• ด่วนขอเชิญเป็นเจ้าภาพบริขารบวชเณร เพื่อเรียนต่อ มัธยม ๔ รูป

แสดงความคิดเห็น


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย