ไหว้พระ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวม ๙ แห่ง ในกรุงเทพมหานคร
  แสดงความคิดเห็น

วัดประจำรัชกาล
พระอารามหลวง
ทำเนียบวัดไทย
วัดไทยในต่างประเทศ
ข้อมูลวัดทางสถิติ
ข้อมูลวัดไทยในต่างแดน
ไหว้พระ ๙ วัด (ททท.)
ระเบียบปฏิบัติ การไปวัด
พระอารามหลวงชั้นเอก
พระอารามหลวงทั้งหมด
วัดกรุงเทพมหานคร
วัดภาคเหนือ
วัดภาคกลาง
วัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดภาคตะวันออก
วัดภาคใต้
พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ
พระอารามหลวงชั้นเอก
พระอารามหลวงชั้นโท
พระอารามหลวงชั้นตรี
 
English

+ รายชื่อและที่อยู่วัดไทย ทั่วประเทศ +
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
TourWatThai
• "เจตนางดเว้น คือศีล" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• "ศีล ปราบกิเลสอย่างหยาบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• "ศีล เครื่องนำทางที่ประเสริฐ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• "จะรักษาศีลได้ ปัญญาต้องมาก่อน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย