พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
หน้าแรก ทำเนียบวัดไทย วัดภาคกลาง

วัดในภาคกลาง
    ภาคกลาง
พุทธมณฑล
พุทธมณฑล
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดอโศการาม
จ.สมุทรปราการ
พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดญาณเวศกวัน
อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต)
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดพระปฐมเจดีย์
จ.นครปฐม
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
วัดพระพุทธบาท
จ.สระบุรี
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
วัดเสนาสนาราม
จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอารามหลวง ชั้นเอก
คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
วัดสุวรรณดาราราม
จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอารามหลวง ชั้นเอก
คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
วัดนิเวศธรรมประวัติ
จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอารามหลวง ชั้นเอก
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดพนัญเชิง
จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอารามหลวงชั้นโท
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดปรมัยยิกาวาส
จ.นนทบุรี
พระอารามหลวง ชั้นโท
วัดโสธรวราราม
จ.ฉะเชิงเทรา
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดพระนอนจักรสีห์
จ.สิงห์บุรี
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอารามหลวงชั้นตรี
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดพิกุลทอง
จ.สิงห์บุรี
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดโบสถ์์
จ.สิงห์บุรี
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วิหารพระมงคลบพิตร
จ.พระนครศรีอยุธยา
พระมงคลบพิตร
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดมเหยงคณ์
จ.พระนครศรีอยุธยา
สำนักวิปัสสนา บวชเนกขัมม
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดปัญญานันทาราม
จ.ปทุมธานี
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรต์ จังหวัดปทุมธาน
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดบัวงาม
จ.ราชบุรี
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดมหาธาตุ วรวิหาร
จ.ราชบุรี
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
จ.ชัยนาท
หลวงปู่ศุข
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดสวนแก้ว
จ.นนทบุรี
พระพยอม กัลยาโณ
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดไชโยวรวิหาร
จ.อ่างทอง
พระมหาพุทธพิมพ์
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
จ.สมุทรสาคร
วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา
       

แสดงความคิดเห็น

วัดประจำรัชกาล
พระอารามหลวง
ทำเนียบวัดไทย
วัดไทยในต่างประเทศ
ข้อมูลวัดทางสถิติ
ข้อมูลวัดไทยในต่างแดน
ไหว้พระ ๙ วัด (ททท.)
ระเบียบปฏิบัติ การไปวัด
 
พระอารามหลวงชั้นเอก
พระอารามหลวงทั้งหมด
 
วัดกรุงเทพมหานคร
วัดภาคเหนือ
วัดภาคกลาง
วัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดภาคตะวันออก
วัดภาคใต้หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย