คอร์สปฏิบัติธรรม


• วิปัสสนาพระวัดป่า
• 25 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66
• วิปัสสนาสู่การพ้นทุกข์
• 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
• คนรู้ใจ
• 12 พฤษภาคม 2566 - 14 พฤษภาคม 2566
• เดินจิตสติปัฏฐาน ๔
• 5 พฤษภาคม 2566 - 7 พฤษภาคม 2566
• วิปัสสนาพาสุขใจ (ผู้สูงอายุ)
• 11 พฤษภาคม 2566 - 14 พฤษภาคม 2566
• ธรรมบุตรีรัตนะ รุ่น 17.1
• 30 เมษายน 2566 - 6 พฤษภาคม 2566
• จิตตภาวนา
• 29 เมษายน 2566 - 1 พฤษภาคม 2566
• วิปัสสนาโดยปรมัตถ์
• 27 เมษายน 2566 - 29 เมษายน 2566
• พัฒนาจิตยุวพุทธฯ ๒
• 25 เมษายน 2566 - 27 เมษายน 2566
• เดินจิตสติปัฏฐาน ๔
• 22 เมษายน 2566 - 29 เมษายน 2566
• พัฒนาจิตยุวพุทธฯ ๑
• 21 เมษายน 2566 - 23 เมษายน 2566
• รู้ทันความคิด
• 21 เมษายน 2566 - 23 เมษายน 2566
• ยวุธรรมบุตรีรุ่น 15.1
• 16 เมษายน 2566 - 20 เมษายน 2566
• มองโลกเป็นใจเห็นสุข
• 8 เมษายน 2566 - 9 เมษายน 2566
• ยุวเนกขัมม์ ๑
• 8 เมษายน 2566 - 12 เมษายน 2566
• เดินจิตสติปัฏฐาน ๔
• 6 เมษายน 2566 - 8 เมษายน 2566


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย