คอร์สปฏิบัติธรรม


• ภาษาบาลีในชีวิตประจำวัน 2
• 10, 17, 24, มิ.ย. วันที่ 1, 8, 15, 22. 29 ก.ค. วันที่ 5, 19, 26 ส.ค. วันที่ 2, 9, 16, 23. 30 ก.ย.66
• ตามรอยอริยสัจจ์
• 7 กรกฎาคม 2566 - 9 กรกฎาคม 2566
• พัฒนาจิต refresh
• 30 มิถุนายน 2566 - 2 กรกฎาคม 2566
• เมตตาภาวนา
• 24 มิถุนายน 2566 - 26 มิถุนายน 2566
• Mindfulness Course
• 11 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
• อริยสัจภาวนา
• 18 มิ.ย. 66 - 22 มิ.ย. 66
• เจริญสติแบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้
• 6 มิถุนายน 2566 - 10 มิถุนายน 2566
• วิปัสสนากัมมัฏฐาน
• 26 พฤษภาคม 2566 - 28 พฤษภาคม 2566
• อานาปานสติ
• 28 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย