ปฏิจจสมุปบาท


 • ปฏิจจสมุปบาท

 • โดย
 • พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส
 • วันที่ 15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
 • ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกีรติ (ศูนย์ ๒)
 • เลขที่ 19 หมู่ 16 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • โทร: 02 016 3049-50
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1870
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/ouLf8PoiJQqyAmEp6
 • ปฏิจจสมุปบาท
  โดย
  พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส

  15-19 ก.พ.67
  สาธุชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป

  ณ ศาลาอาจริยบูชา
  ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกีรติ (ศูนย์ ๒)
  ปทุมธานี

  -----------------------------
  การแต่งกาย : ชุดขาวล้วน
  สุภาพสตรี ผ้าถุง ห่มสไบ


ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1870

 เปิดอ่านหน้านี้  65 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย