อบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครูและบุคคลทั่วไป


 • อบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครูและบุคคลทั่วไป

 • โดย
 • พระมานพ อุปสโม
 • วันที่ 17 เม.ย.67 - 21 เม.ย.67
 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยพส.)
 • เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 • โทร: 02 455 2525
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1930
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/tTcYdovKEcm29G718
 • อบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครูและบุคคลทั่วไป

  โดย พระมานพ อุปสโม

  17-21 เม.ย.67
  ครูประจำการสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป

  ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยพส.)
  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


  ----------------------
  การแต่งกาย : ชุดขาวล้วน
  สุภาพสตรี ผ้าถุง ห่มสไบ


ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1930

 เปิดอ่านหน้านี้  82 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย