ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์


 • ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์

 • โดย
 • พระอธิการกระสินธุ์ อนุภทฺโท
 • วันที่ 15 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67
 • ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔)
 • บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 • โทร: 096 186 7071
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1841
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/SvqsYZiHkc3LkB4F7
 • ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
  โดย
  พระอธิการกระสินธุ์ อนุภทฺโท

  วันที่ 15-22 ก.พ. 67

  ผู้ที่เคยปฏิบัติวิปัสสนาแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ มาแล้ว 3 ครั้ง อายุ 18 ปี ขึ้นไป

  ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔)
  อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

  -----------------------------
  การแต่งกาย : ชุดขาวล้วน
  สุภาพสตรี ผ้าถุง ห่มสไบ


ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1841

 เปิดอ่านหน้านี้  62 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย