คอร์สปฏิบัติธรรม


• ภาษาบาลีในชีวิตประจำวัน 1
• 1 เมษายน 2566 - 1 เมษายน 2566
• เดินจิตสติปัฏฐาน 4
• 29 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
• เตรียมความพร้อมสามเณรโพธิ
• 27 มีนาคม 2566 - 1 เมษายน 2566
• วิปัสสนาสู่การพ้นทุกข์
• 23 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66
• เจียระไนพลอย พุทธิดา รุ่น ๑๑
• 19 มีนาคม 2566 - 1 เมษายน 2566
• กลับมารู้สึกตัว
• 17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
• การเจริญอริยมรรคเพื่อการพ้นทุกข์
• 16 มีนาคม 2566 - 18 มีนาคม 2566
• วิปัสสนาพระสงฆ์
• 14 มีนาคม 2566 - 28 มีนาคม 2566
• อริยมรรค
• 12 มีนาคม 2566 - 14 มีนาคม 2566
• โยคะภาวนาและ Crystal Singing Bolw
• 11 มีนาคม 2566 - 11 มีนาคม 2566
• วิปัสสนากรรมฐาน
• 10 มีนาคม 2566 - 18 มีนาคม 2566
• สติปัฏฐานภาวนาเบื้องต้น
• 10 มีนาคม 2566 - 12 มีนาคม 2566
• ดับตัวตนค้นธรรม
• 5 มีนาคม 2566 - 11 มีนาคม 2566
• วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
• 4 มีนาคม 2566 - 6 มีนาคม 2566
• เดินจิตสติปัฏฐาน ๔
• 1 มีนาคม 2566 - 8 มีนาคม 2566


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย