วิปัสสนากรรมฐาน


 • วิปัสสนากรรมฐาน

 • โดย
 • พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ.(เหล็ก จันทสีโล)
 • วันที่ 1 เม.ย.67 - 8 เม.ย.67
 • ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกีรติ (ศูนย์ ๒)
 • เลขที่ 19 หมู่ 16 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • โทร: 02 016 3049-50
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1991
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/ouLf8PoiJQqyAmEp6
 • วิปัสสนากรรมฐาน
  โดย พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ.(เหล็ก จันทสีโล)

  1-8 เม.ย.67

  ผู้เคยปฏิบัติวิปัสสนามาเเล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป

  ณ อาคาร ๗๒ พรรษา
  ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกีรติ (ศูนย์ ๒)
  ปทุมธานี

  ------------------------------------------------------
  การแต่งกาย : ชุดขาวล้วน
  สุภาพสตรี ผ้าถุง ห่มสไบ


ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1991

 เปิดอ่านหน้านี้  82 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย