คอร์สปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน ตอบ
 วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น โดย อ.เรณู ทัศณรงค์ 15-17 ก.ย.66 สาธุชนทั่วไป อายุตั้งเเต่ 18 ปีขึ้นไป
 อริยมรรค
 จิตตภาวนา
 การเจริญอริยมรรคเพื่อความพ้นทุกข์
 วิปัสนากรรมฐาน พระราชภาวนาวชิรญาณ (สุรศักดิ์ เขมรังสี) โดยใช้สื่อวีดีทัศน์
 พระสงฆ์ปฏิบัติธรรม ตลอดพรรษา (ศูนย์ 6) วันที่ 31 ก.ค.-18 พ.ย.66 ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมและสมัครใจ
 การเจริญอริยมรรคเพื่อความพ้นทุกข์
 เตรียมความพร้อมอุปสมบท พระสงฆ์จำพรรษา (ศ.2)
 รู้จักตน รู้จักจิต พัฒนาชีวิตให้เกิดปัญญา
 2 วันภาวนาอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
 ปฏิบัติธรรมอย่างไรให้เกิดปัญญาอย่างรวดเร็ว
 ภาษาบาลีในชีวิตประจำวัน 2
 ตามรอยอริยสัจจ์
 วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระอาจารย์มาลา สติสัมปันโน
 พัฒนาจิต refresh
 เมตตาภาวนา
 Mindfulness Course
 อริยสัจภาวนา
 เจริญสติแบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้
 วิปัสสนากัมมัฏฐาน
 อานาปานสติ


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย