"ถามตอบเรื่องของกรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "ถามตอบเรื่องของกรรม"

ผู้ถาม : ขอเรียนถามถึง "เรื่องกฎของกรรม กรรมที่ตนกระทำไว้" สมมติว่าทำกรรมดี "เมื่อไรผลของกรรมดีจะมาสนอง"

หลวงปู่เทสก์ : กรรมบันดาลเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ "มันเป็นไปของมันเอง ของพวกนี้แต่งกันไม่ได้" ถ้าเราแต่งได้ก็สบายน่ะซี เช่นเราเกิดมานี้จะตั้งใจเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้ จะตั้งใจเกิดมาเป็นชายก็ไม่ได้ จะเป็นคนดำ คนขาว ผิวเหลือง ผิวแดง ไม่ได้ทั้งนั้น "แต่กรรมบันดาลมาให้เอง"

พระพุทธเจ้าเทศนาไว้ "กรรมเป็นผู้จำแนกแจกให้เกิด เรามาเสวยกรรมของเรา" ฉะนั้น "เราเป็นอันใดเราพอใจยินดีของเราดีกว่า" เราเป็นผู้ชายก็ยินดีความเป็นผู้ชาย เป็นผู้หญิงก็ยินดีความเป็นผู้หญิง อย่าไปเปลี่ยนเพศมันเลย ไปแต่งเพศใหม่เปลืองเงินเปล่า .. "

"ตอบปัญหาเรื่องกรรมและการเชื่อกรรม"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 


• ๑๕.ปางถวายเนตร

• "ความเกิดมาของมนุษย์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• พระมหาสุบิน ๑๖ ข้อ (พระสุบินชาดก)

• กระรอกเจาะมะพร้าว

• ถึงจะโกหกโดยไม่มีเจตนาร้ายก็ยังเป็นการโกหกอยู่ดีและย่อมต้องส่งผลตามมา
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย