"ถามตอบเรื่องของกรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  4,742 

.
 "ถามตอบเรื่องของกรรม"

ผู้ถาม : ขอเรียนถามถึง "เรื่องกฎของกรรม กรรมที่ตนกระทำไว้" สมมติว่าทำกรรมดี "เมื่อไรผลของกรรมดีจะมาสนอง"

หลวงปู่เทสก์ : กรรมบันดาลเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ "มันเป็นไปของมันเอง ของพวกนี้แต่งกันไม่ได้" ถ้าเราแต่งได้ก็สบายน่ะซี เช่นเราเกิดมานี้จะตั้งใจเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้ จะตั้งใจเกิดมาเป็นชายก็ไม่ได้ จะเป็นคนดำ คนขาว ผิวเหลือง ผิวแดง ไม่ได้ทั้งนั้น "แต่กรรมบันดาลมาให้เอง"

พระพุทธเจ้าเทศนาไว้ "กรรมเป็นผู้จำแนกแจกให้เกิด เรามาเสวยกรรมของเรา" ฉะนั้น "เราเป็นอันใดเราพอใจยินดีของเราดีกว่า" เราเป็นผู้ชายก็ยินดีความเป็นผู้ชาย เป็นผู้หญิงก็ยินดีความเป็นผู้หญิง อย่าไปเปลี่ยนเพศมันเลย ไปแต่งเพศใหม่เปลืองเงินเปล่า .. "

"ตอบปัญหาเรื่องกรรมและการเชื่อกรรม"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 • พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• ความมั่นใจของคนที่ศรัทธา ก็เหมือนความมั่นใจของคนตาบอดหรือหลับตา... แต่ถ้าเป็นความมั่นใจด้วยปัญญา จะเป็นความมั่นใจของคนตาดีหรือลืมตา

• ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต

• ถ้าสุขของเราเกิดขึ้นโดยตั้งอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่น ก็ไม่ดี ไม่ชอบธรรม เพราะฉะนั้น จึงต้องให้เป็นความสุขที่ชอบธรรม เราสุขผู้อื่นก็ไม่ทุกข์ ถ้าให้ดียิ่งกว่านั้น ก็ให้เป็นสุขด้วยกัน

• หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ โดย พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ Ep.05

• ขอเชิญร่วมทอดกฐิน ณ วัดม่วงไข่ เพื่อปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย