เรียนถามเรื่องจิตและวิญญาณครับ

 asd    

ศึกษาธรรมะจากเวปนี้เริ่มเข้าใจมาบ้างแล้วจากที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมาก่อน ถึงแม้คำถามของกระผมจะวนเวียนแค่การเกิด แก่ เจ็บ ตายอะไรทำนองนี้ก็ได้รับเมตตาจากท่านผู้รู้ตอบให้ทุกครั้ง ถ้าอย่างนี้หรือผู้ไม่มีโอกาสเข้าวัดกับเขาอย่างกระผมแต่อาศัยศึกษาธรรมะอย่างนี้ กระผมถือว่าเรื่องของธรรมะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออะไรเพียงแต่เราไม่มีเวลาเข้าวัดวาเท่านั้นเองต้องดิ้นรนหากินจึงไม่ค่อยมีเวลา ถือโอกานี้กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาให้คำตอบทุกครั้งครับ และขอเรียนถามตามที่อ่านมาและยังสงสัยอยู่อีก คำถามคือ
(1 ) จิตกับวิญาณอันเดียวกันใช่หรือไม่ครับ แต่กระผมเข้าใจเอาเองว่าคืออันเดียวกัน
(2) ข้อนี้เท่าที่กระผมได้อ่านมากระผมเข้าใจเอาเอง หรืออาจจะเป็นการเข้าใจผิดๆของกระผมก็ได้ครับ คือ ได้อ่านพบว่าจิตหรือวิญญาณอยู่ตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยร่าง จึงขอกราบเรียนถามว่าตามที่เข้าใจของปุถุชนหรือชาวบ้านที่ว่ามีผีมาหลอกมาหลอนนั้น อาจมาในรูปของเสียงบ้าง มาในรูปของกลิ่นบ้าง เช่นกลิ่นธูป กลิ่นตัวบ้าง หรือมาในรูปแบบอื่นๆที่ต่างกันแต่ไม่สามารถมองเห็นได้นั้นพูดง่ายๆคือไม่เห็นร่างเลย กระผมเข้าใจว่านั่นคือจิตหรือวิญญาณมาหลอกมาหลอนหรือมาเพื่ออะไรบางอย่างเป็นแน่ แต่ไม่มีใครเห็นดังกล่าว เมื่อไม่มีใครเห็นกระผมเข้าใจเอาเองว่ามาเฉพาะจิตหรือวิญญาณเท่านั้นเพราะไม่เห็นรูปเห็นร่าง แล้วทำไมจึงบอกว่าจิตหรือวิญญาณต้องอาศัยร่างเล่าครับ กระผมอาจเข้าใจผิดเองก็ได้แต่ก็เข้าใจอย่างนี้จริงๆ ผิดถูกอย่างไร ขอท่านผู้รู้ได้เมตตาช่วยเมตตาคลายปัญหาที่สงสัยให้ด้วย ขอถามเพิ่มอีกนิดครับ คือ ถ้าจิตหรือวิญญาณต้องอาศัยร่างจริงๆอย่างผู้ที่ไปเกิดเป็นเทวดา พรหม เปรต ก็ต้องมีร่างสิครับ แล้วทำไมเราไม่เห็น เช่น มีแต่กลิ่นมาแล้วร่างที่ว่ามีไหนครับ
(กระผมสงสัยและไม่รู้จริงๆและอยากรู้มานาน คำถามอาจยาวและวกวนก็กราบขออภัยครับ)   
กระผมถือว่าเรื่องของธรรมะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออะไรเพียงแต่เราไม่มีเวลาเข้าวัดวาเท่านั้นเองต้องดิ้นรนหากินจึงไม่ค่อยมีเวลา

อนุโมทนาสาธุครับ

1 ) จิตกับวิญาณอันเดียวกันใช่หรือไม่ครับ แต่กระผมเข้าใจเอาเองว่าคืออันเดียวกัน

จิต คือ วิญญาณขันธ์ แบ่งหยาบๆ เป็น 6 วิญญาณ (ตา หู จมูก ปาก กาย ใจ

(2) ข้อนี้เท่าที่กระผมได้อ่านมากระผมเข้าใจเอาเอง หรืออาจจะเป็นการ เข้าใจผิดๆของกระผมก็ได้ครับ คือ ได้อ่านพบว่าจิตหรือวิญญาณอยู่ตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยร่าง

มีได้ครับ คืออรูปพรหมเท่านั้นครับ มีแต่จิตล้วนๆ ไม่ต้องอาศัยรูปเลย นอกเหนือจากนี้ต้องม ีรูปร่างกายเป็นที่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเทวดา ผีเปรต สัตว์นรก
เมื่อไม่มีใครเห็นกระผมเข้าใจเอาเองว่ามาเฉพาะจิตหรือวิญญาณเท่านั้นเพราะไม่เห็นรูปเห็นร่าง แล้วทำไมจึงบอกว่าจิตหรือวิญญาณต้องอาศัยร่างเล่าครับ
ผมขอถามคุณว่าที่คุณหายใจเข้าออกอยู่ คุณมองเห็นลมหายใจใหมครับ?
เพราะคุณมองไม่เห็น จะบอกว่า ไม่มีลมหายใจ ได้ใหมครับ ถูกใหมครับ???


ทำไมคุณจึงไม่เห็นลมหายใจทั้งๆที่มันมีอยู่ล่ะ เพราะมันเป็น "รูปที่ละเอียดมากไงล่ะ"
เช่นเดียวกับ
ีผีมาหลอกมาหลอนนั้น อาจมาในรูปของเสียงบ้าง มาในรูปของกลิ่นบ้าง เช่นกลิ่นธูป กลิ่นตัวบ้าง หรือมาในรูปแบบอื่นๆที่ต่างกันแต่ไม่สามารถมองเห็นได้นั้นพูดง่ายๆคือไม่เห็นร่างเลย นั่นเเหละ เข้าข่ายนี้ท้ังหมดครับ คือมาใน"รูปท่ีละเอียด"ด้วยเหตุนี้ คนบางคนเท่านั้นจึงรับรู้ได้เพราะมีจิตที่ควรต่อการรับรู้เหมือนการหมุนคลื่นวิทยุให้ตรงกัน

ถ้าจิตหรือวิญญาณต้องอาศัยร่างจริงๆอย่างผู้ที่ไปเกิดเป็นเทวดา พรหม เปรต ก็ต้องมีร่างสิครับ แล้วทำไมเราไม่เห็น เช่น มีแต่กลิ่นมาแล้วร่างที่ว่ามีไหนครับ

ดูคำตอบข้างบนเรื่องลมหายใจอีกทีนะครับ ลมหายใจก็เป็นรูปร่างครับแต่เรามองไม่เห็น เพราะมันเป็นรูปร่างละเอียด หวังว่าคงเข้าใจนะครับ เมื่อคุณเรียนรู้ธรรมะมากขึ้น ปฏิบัติตาม ก็จะสามารถเห็นผลได้ด้วยตนเอง คำถามเหล่านี้จะได้รับการตอบด้วยตนเองทีเดียว

เจริญธรรมครับ


• สนุกดีศรีสงกรานต์

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• บทสวดเจริญพระพุทธมนต์พระปริตร - สวดทุกวันยิ่งดี ฟังก่อนนอนก็ได้บุญ [แผ่เมตตาแก่เทวดา ฯลฯ]

• "หัวใจคนนี่สิทุกข์ยาก" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

• “เชิญร่วมกิจกรรม MBU Challenge Season 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

• อภัยทาน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย