"คนดีความดีขอให้วัดดูตรงนี้" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    20 พ.ค. 2562


 "คนดีความดีขอให้วัดดูตรงนี้"

" .. อันความดีที่ว่านี้ "ถ้าทำอะไรลงไปแล้วคนชั่วสรรเสริญ อย่าไปเข้าใจว่าเป็นของดี" คนดีสรรเสิญเราจึงค่อยเข้าใจว่าเป็นของดี

"คนดีเป็นคนชนิดใด คนดีก็คือคนมีเหตุมีผล" ที่เรียกว่าความดี ดีอย่างไร "ความดีที่เราทำนั่นไม่เบียดเบียนตนไม่ทำให้เสียผลประโยชน์ทั้งของตนและคนอื่น" คือไม่เป็นเครื่องกระทบกระเทือนทั้งตนและคนอื่น จึงจะเรียกว่าดี "ทำอะไรแม้จะดีแสนดี ก็ตามแตมันเป็นเครื่องกระทบกระเทือนคนอื่นแล้ว ความดีอันนั้นใช้ไม่ได้ ไมใช่ของดี" นี่เป็นเครื่องวัด

"ของดีของชั่ว เมื่อเข้าใจแล้วรู้แล้วก็มาวัดตัวของเราใจของเราดู" แล้วมาวัดผลที่ทำนั่นอีก คือว่า "ไม่กระทบกระเทือนตนเอง ไม่ทำให้ตนและคนอื่นเดือดร้อนด้วย จึงจะเรียกว่าดี" .. "

"คุณค่าและประโยชน์ของพระพุทธศาสนา"
พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี)
 DT014902

วิริยะ12

20 พ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5259 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย