ร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์ฐานสโม (พระอรหันตธาตุหลวงปู่ชอบ ฐานสโม) จ.เลย

 Mettatham    27 ก.ค. 2556

ขอเชิญร่วมสมทบปัจจัยสร้างพระธาตุเจดีย์ฐานสโม เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุหลวงปู่ชอบ ฐานสโม และรูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ ๘ องค์ โดยรอบองค์พระเจดีย์ ณ วัดป่ากกโพธิ์วังก่ำ ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ขอเชิญร่วมสมทบปัจจัยสร้างพระธาตุเจดีย์ฐานสโม เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุหลวงปู่ชอบ ฐานสโม และรูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ ๘ องค์ โดยรอบองค์พระเจดีย์ ณ วัดป่ากกโพธิ์วังก่ำ ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งได้ดำเนินการจัดสร้างมาได้ 70 % แล้วแต่ยังคงขาดปัจจัยอยู่

ท่านพระอาจารย์แสง จิรวัฑฒโก ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ชอบ และเป็นประธานสงฆ์วัดป่ากกโพธิ์ เล่าว่า “เดิมทีสถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ ในอดีตสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณะฑูตมาสุวรรณภูมิ เคยมีคณะสงฆ์ นำโดยพระโสณเถระ พระอุตตรเถระ เป็นผู้นำได้นำขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบนหลังช้างเพื่อไปประดิษฐาน ณ เจดีย์พระธาตุพนม ระหว่างทางได้พักขบวนที่ธารน้ำตก “วังสองห้อง” (ปัจจุบันน้ำสายนี้ยังคงไหลอยู่ภายในวัดป่ากกโพธิ์) ซึ่งถือเป็นเมืองที่เจริญมากในสมัยนั้น คณะสงฆ์ได้จัดให้มีการสรงน้ำพระธาตุที่วังสองห้อง แหล่งน้ำนี้จึงศักดิ์สิทธิ์ ครูบาอาจารย์ เช่น หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ,หลวงปู่ลี กุสลธโร ได้เคยมาบำเพ็ญสมณธรรมที่นี่ และยังพบพญานาค 2 ผัวเมีย ที่เป็นผู้พิทักษ์รักษาแหล่งน้ำที่นี่ไว้ตราบเท่าปัจจุบัน”

ท่านสามารถร่วมบุญด้วยการโอนปัจจัยเข้าธนาคารกรุงไทย สาขาด่านซ้าย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี พระอาจารย์แสง จิรวัฑฒโก หรือนายเรืองเดช ไพศาลธรรม บัญชีเลขที่ 433-0-21175-0

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุปราณี โรจนศักดิ์โสธร โทร 080-5846988 คุณอาคม แซ่อึ้ง โทร 081-8349911

แหล่งอ้างอิง https://www.facebook.com/thindham    
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

นามเดิม บ่อ แก้วสุวรรณ เหตุที่ท่านได้ชื่อว่าชอบก็เนื่องมาจากเมื่อยังเยาว์วัย ได้มีพระธุดงค์ชื่อพระอาจารย์พา มาปักกลดใกล้บ้านท่าน มารดาและญาติผู้ใหญ่ของท่าน รวมทั้งคนในหมู่บ้านได้พากันปรนนิบัติอุปัฏฐาก ถวายภัตตาหารอยู่มิได้ขาด ตัวท่านเองขณะนั้นอายุได้ ๑๔ ปี ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติรับใช้พระ ประเคนสิ่งของ ล้างบาตรให้พระอาจารย์ทุกวัน ประกอบกับอุปนิสัยอันสงบเสงี่ยมฝักใฝ่ทางธรรมของท่าน ทำให้พระอาจารย์พาซึ่งเป็นศิษย์รูปหนึ่งของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ออกปากชวนไปบวชด้วย ซึ่งท่านได้ตอบอย่างไม่ลังเลว่า “ชอบครับ” เมื่อพระอาจารย์พาท่านถามย้ำ หลวงปู่ก็จะตอบว่า “ชอบครับ” และเมื่อท่านได้ไปขอมารดาเพื่อบวชนั้นมารดาของท่านค่อนข้างประหลาดใจ และตกใจระคนไป แต่เมื่อถามย้ำรวมถึงญาติผู้ใหญ่ที่ทราบเรื่อง และได้มาซักไซ้ไล่เรียงท่านก็จะตอบว่า “ชอบครับ” จึงเป็นที่มาของ “เด็กชายชอบ” ด้วยประการฉะนี้

เกิด วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีฉลู ณ บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
โยมบิดา มอ แก้วสุวรรณ
โยมมารดา พิลา แก้วสุวรรณ

บรรพชา เมื่ออายุ ๑๙ ปี ณ วัดบ้านนาแก ตำบลบ้านนากลาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อุปสมบท หลังจากใช้ชีวิตเป็นสามเณรอยู่ถึง ๔ ปีกว่า ท่านก็ได้อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ (อายุ ๒๓ ปี) ณ วัดสร่างโศก (ปัจจุบันคือ วัดศรีธรรมาราม) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีพระครูวิจิตรวิโสธนาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์แดง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ฐานสโม” ในพรรษาที่ ๓ ของการอุปสมบท พ.ศ. ๒๔๗๐ ท่านได้เดินทางมาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าหนองบัวบาน ณ ที่นี้เองนอกจากจะเป็นที่ภาวนาดีแล้ว หลวงปู่ยังได้มีโอกาสพบเพื่อนภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งในชีวิตสมณเพศอันยาวนานในภายหลังต่อมาเกือบ ๖๐ พรรษากาลนั้น ได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันตลอดมาภิกษุรูปนั้นแม้จะมีอายุมากกว่าท่านกว่าสิบปี แต่เมื่อมีพรรษาอ่อนกว่าท่านเล็กน้อย ก็มิได้ถือตัวประการใด คงใกล้ชิดสนิทสนม ร่วมปฏิบัติธรรม สนทนาธรรม แลกเปลี่ยนธรรมสากัจฉาต่อกันเป็นอย่างดี ภิกษุท่านนั้น คือท่านที่เรารู้จัก เราเคารพบูชากันในภายหลัง ในนามว่า “หลวงปู่ขาว อนาลโย” แห่งวัดถ้ำกลองเพลนั่นเอง ท่านทั้งสองได้จำพรรษาอยู่ร่วมกันเป็นเวลา ๓ พรรษา ในระหว่างนี้โยมมารดาของท่านได้มาถวานจังหัน รวมถึงฟังเทศน์ที่วัด บางครั้งหลวงปู่ท่านก็ได้ไปเทศน์โปรดที่บ้าน ทำให้โยมมารดาของท่านได้มาถือศีล ๘ ที่วัด และต่อมาก็ปลงใจโกนหัวบวชชีด้วยเห็นผลในการภาวนา และเมื่อท่านได้สงเคราะห์ญาติพอสมควรแล้ว อีกทั้งโยมมารดาของท่านก็สามารถเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ ท่านจึงไปสถานที่ใหม่เพราะไม่ต้องการ “ติดถิ่นอยู่ที่” โดยท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดป่าหนองวัวซอ ณ ที่นี้ ท่านได้พบกับหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร ซึ่งเป็นชาวเลยด้วยกัน ท่านได้พบกับหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ณ เสนาสนะป่าบ้านสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ในหน้าแล้งก่อนที่จะเข้าพรรษาที่ ๕ ของท่านท่านเล่าว่า พอท่านกราบนมัสการหลวงปู่มั่น ขณะวางอัฐบริขารลงก็โดนท่านดุให้ออกจากสำนัก ท่านเองก็ตกใจ ได้แต่เก็บอัฐบริขารแล้วออกเดินทาง กะว่าจะไปค้างอยู่ที่สำนักหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก ฉันเช้าเสร็จค่อยออกเดินทางต่อไป รุ่งเช้าเมื่อท่านฉันจังหันเสร็จแล้ว ก็พอดีมีพระเณร ๒ รูป เข้ามากราบเรียนท่านว่า ท่านพระอาจารย์มั่นให้มาตามกลับไป เมื่อท่านกลับไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นในครั้งนี้ ท่านทักทายด้วยเมตตายิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมกับบอกให้พระเณรจัดกุฎีที่พักให้ ภายหลังท่านได้เดินธุดงค์ไปตามป่าเขาในเขตภาคเหนือหลายพื้นที่รวมถึงประเทศพม่า ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ หลวงปู่ขาวชวนท่านกลับอีสาน ท่านจึงได้มาจำพรรษาที่ป่าช้าวังหินโง้น ซึ่งปัจจุบันคือวัดป่าโคกมน ปีพ.ศ. ๒๕๐๑ ผู้ใหญ่ถัน วงษา ได้ถวายที่ดินให้หลวงปู่เพื่อสร้างวัด โดยมีชาวบ้านร่วมสมทบอีกจนเป็นที่ดินกว่าร้อยไร่ ซึ่งปัจจุบันคือ วัดป่าสัมมานุสรณ์

มรณภาพ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ วัดป่าสัมมานุสรณ์ สิริรวมอายุได้ ๙๓ ปี ๑๑ เดือน ๒๗ วัน

แหล่งอ้างอิง www.dhammasavana.or.th


• พระเถรีสำคัญในสมัยพุทธกาล

• "แก้จิตใจให้เป็นธรรม" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

• ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดั่งดอกไม้บาน วนซ้ำ 9 นาที

• พอปัญญาสว่างแจ้งจริง เจตนาก็ใสสะอาดไปเอง

• อนัตตลักขณสูตร (ฉบับสวดมนต์แปล) ที่มา วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี

• จูนจิตพิชิตความสำเร็จ ฝึกสมาธิโดยเพลงบรรเลงคลาสสิค 60 เคาะ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย