ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์มอบแก่โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง จ.น่าน

 human    29 พ.ย. 2557

กลุ่มสะพานบุญ "หนึ่งคนให้ สิบคนรับ" ขอเชิญร่วมสมทบทุนโครงการ

น้องขาดแคลน พี่ช่วยเติม#4
ณ โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน


ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีใจบุญมีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาค
- ทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท
- ทุนอาหารกลางวัน วันละ 1000 บาท
- อุปกรณ์การศึกษา
- อุปกรณ์กีฬา
- เครื่องครัว
มอบให้แก่โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ออกเดินทาง วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558


ติดต่อบริจาคได้ตามด้านล่างนี้
พระมหากุลวัฒน์ธนะ กตธมฺโม
1155 วัดบึงทองหลาง กุฎิ 8
ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
โทร.087-5631515


 ปิดรับบริจาค 29 มกราคม 2558 

หรือติดต่อบริจาคหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายชื่อในรูปที่แนบมาด้วย


   
เงินจำนวน 200 บาท อาตมาได้โอนเข้าบัญชีเมื่อ 26 พ.ย. 57 นั้น เพื่อหักค่าบริการใช้บัตร ATM โดยทางธนาคารกรุงเทพ จะหักบัญชีปลายเดือนธันวาคม 2557 รวมกับยอดเงินที่ค้างจากครั้งที่แล้ว จำนวน 50 บาท และมียอดเงินติดบัญชี จำนวน 43.99 บาท รวมเป็น 293.99 บาท


• การแต่งตั้งโฆษกทำหน้าที่ประกาศข่าวทางศาสนา - หลวงพ่อพระมหาประกอบ ธมฺมชีโว

• มองต่างอย่างมีธรรม ธรรมะวัยรุ่น

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• การปฏิบัติธรรม - เข้าใจโลกธรรม 8

• นิทานอีสป...พ่อค้าเกลือกับลา

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย