ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์มอบแก่โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง จ.น่าน

 human    29 พ.ย. 2557

กลุ่มสะพานบุญ "หนึ่งคนให้ สิบคนรับ" ขอเชิญร่วมสมทบทุนโครงการ

น้องขาดแคลน พี่ช่วยเติม#4
ณ โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน


ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีใจบุญมีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาค
- ทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท
- ทุนอาหารกลางวัน วันละ 1000 บาท
- อุปกรณ์การศึกษา
- อุปกรณ์กีฬา
- เครื่องครัว
มอบให้แก่โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ออกเดินทาง วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558


ติดต่อบริจาคได้ตามด้านล่างนี้
พระมหากุลวัฒน์ธนะ กตธมฺโม
1155 วัดบึงทองหลาง กุฎิ 8
ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
โทร.087-5631515


 ปิดรับบริจาค 29 มกราคม 2558 

หรือติดต่อบริจาคหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายชื่อในรูปที่แนบมาด้วย


เงินจำนวน 200 บาท อาตมาได้โอนเข้าบัญชีเมื่อ 26 พ.ย. 57 นั้น เพื่อหักค่าบริการใช้บัตร ATM โดยทางธนาคารกรุงเทพ จะหักบัญชีปลายเดือนธันวาคม 2557 รวมกับยอดเงินที่ค้างจากครั้งที่แล้ว จำนวน 50 บาท และมียอดเงินติดบัญชี จำนวน 43.99 บาท รวมเป็น 293.99 บาทเงินจำนวน 200 บาท อาตมาได้โอนเข้าบัญชีเมื่อ 26 พ.ย. 57 นั้น เพื่อหักค่าบริการใช้บัตร ATM โดยทางธนาคารกรุงเทพ จะหักบัญชีปลายเดือนธันวาคม 2557 รวมกับยอดเงินที่ค้างจากครั้งที่แล้ว จำนวน 50 บาท และมียอดเงินติดบัญชี จำนวน 43.99 บาท รวมเป็น 293.99 บาท

ยอดเงินบริจาค
1.30 พ.ย. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 109 บาท

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญเงินจำนวน 200 บาท อาตมาได้โอนเข้าบัญชีเมื่อ 26 พ.ย. 57 นั้น เพื่อหักค่าบริการใช้บัตร ATM โดยทางธนาคารกรุงเทพ จะหักบัญชีปลายเดือนธันวาคม 2557 รวมกับยอดเงินที่ค้างจากครั้งที่แล้ว จำนวน 50 บาท และมียอดเงินติดบัญชี จำนวน 43.99 บาท รวมเป็น 293.99 บาท

ยอดเงินบริจาค
1.30 พ.ย. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 109 บาท
2.2 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 5 บาท

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญเงินจำนวน 200 บาท อาตมาได้โอนเข้าบัญชีเมื่อ 26 พ.ย. 57 นั้น เพื่อหักค่าบริการใช้บัตร ATM โดยทางธนาคารกรุงเทพ จะหักบัญชีปลายเดือนธันวาคม 2557 รวมกับยอดเงินที่ค้างจากครั้งที่แล้ว จำนวน 50 บาท และมียอดเงินติดบัญชี จำนวน 43.99 บาท รวมเป็น 293.99 บาท

ยอดเงินบริจาค
1.30 พ.ย. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 109 บาท
2.2 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 5 บาท
3.4 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 500 บาท

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญเงินจำนวน 200 บาท อาตมาได้โอนเข้าบัญชีเมื่อ 26 พ.ย. 57 นั้น เพื่อหักค่าบริการใช้บัตร ATM โดยทางธนาคารกรุงเทพ จะหักบัญชีปลายเดือนธันวาคม 2557 รวมกับยอดเงินที่ค้างจากครั้งที่แล้ว จำนวน 50 บาท และมียอดเงินติดบัญชี จำนวน 43.99 บาท รวมเป็น 293.99 บาท

ยอดเงินบริจาค
1.30 พ.ย. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 109 บาท
2.2 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 5 บาท
3.4 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 500 บาท
4.26 ธ.ค. 57 โยมอรสุรางค์ พุ่มประทีป และครอบครัวบริจาค 139 บาท

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ
เงินจำนวน 200 บาท อาตมาได้โอนเข้าบัญชีเมื่อ 26 พ.ย. 57 นั้น เพื่อหักค่าบริการใช้บัตร ATM โดยทางธนาคารกรุงเทพ จะหักบัญชีปลายเดือนธันวาคม 2557 รวมกับยอดเงินที่ค้างจากครั้งที่แล้ว จำนวน 50 บาท และมียอดเงินติดบัญชี จำนวน 43.99 บาท รวมเป็น 293.99 บาท

ยอดเงินบริจาค
1.30 พ.ย. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 109 บาท
2.2 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 5 บาท
3.4 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 500 บาท
4.26 ธ.ค. 57 โยมอรสุรางค์ พุ่มประทีป และครอบครัวบริจาค 139 บาท
5.27 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 60 บาท
6.27 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 36.63 บาท

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ
เงินจำนวน 200 บาท อาตมาได้โอนเข้าบัญชีเมื่อ 26 พ.ย. 57 นั้น เพื่อหักค่าบริการใช้บัตร ATM โดยทางธนาคารกรุงเทพ จะหักบัญชีปลายเดือนธันวาคม 2557 รวมกับยอดเงินที่ค้างจากครั้งที่แล้ว จำนวน 50 บาท และมียอดเงินติดบัญชี จำนวน 43.99 บาท รวมเป็น 293.99 บาท

ยอดเงินบริจาค
1.30 พ.ย. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 109 บาท
2.2 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 5 บาท
3.4 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 500 บาท
4.26 ธ.ค. 57 โยมอรสุรางค์ พุ่มประทีป และครอบครัวบริจาค 139 บาท
5.27 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 60 บาท
6.27 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 36.63 บาท
7.30 ธ.ค. 57 ธนาคารหักค่าธรรมเนียมรายปีบัตร ATM 200 บาท
8.31 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 53 บาท

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ
เงินจำนวน 200 บาท อาตมาได้โอนเข้าบัญชีเมื่อ 26 พ.ย. 57 นั้น เพื่อหักค่าบริการใช้บัตร ATM โดยทางธนาคารกรุงเทพ จะหักบัญชีปลายเดือนธันวาคม 2557 รวมกับยอดเงินที่ค้างจากครั้งที่แล้ว จำนวน 50 บาท และมียอดเงินติดบัญชี จำนวน 43.99 บาท รวมเป็น 293.99 บาท

ยอดเงินบริจาค
1.30 พ.ย. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 109 บาท
2.2 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 5 บาท
3.4 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 500 บาท
4.26 ธ.ค. 57 โยมอรสุรางค์ พุ่มประทีป และครอบครัวบริจาค 139 บาท
5.27 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 60 บาท
6.27 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 36.63 บาท
7.30 ธ.ค. 57 ธนาคารหักค่าธรรมเนียมรายปีบัตร ATM 200 บาท
8.31 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 53 บาท
9.16 ม.ค. 58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 163 บาท

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ
เงินจำนวน 200 บาท อาตมาได้โอนเข้าบัญชีเมื่อ 26 พ.ย. 57 นั้น เพื่อหักค่าบริการใช้บัตร ATM โดยทางธนาคารกรุงเทพ จะหักบัญชีปลายเดือนธันวาคม 2557 รวมกับยอดเงินที่ค้างจากครั้งที่แล้ว จำนวน 50 บาท และมียอดเงินติดบัญชี จำนวน 43.99 บาท รวมเป็น 293.99 บาท

ยอดเงินบริจาค
1.30 พ.ย. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 109 บาท
2.2 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 5 บาท
3.4 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 500 บาท
4.26 ธ.ค. 57 โยมอรสุรางค์ พุ่มประทีป และครอบครัวบริจาค 139 บาท
5.27 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 60 บาท
6.27 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 36.63 บาท
7.30 ธ.ค. 57 ธนาคารหักค่าธรรมเนียมรายปีบัตร ATM 200 บาท
8.31 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 53 บาท
9.16 ม.ค. 58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 163 บาท
10.18 ม.ค. 58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 30 บาท

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ
เงินจำนวน 200 บาท อาตมาได้โอนเข้าบัญชีเมื่อ 26 พ.ย. 57 นั้น เพื่อหักค่าบริการใช้บัตร ATM โดยทางธนาคารกรุงเทพ จะหักบัญชีปลายเดือนธันวาคม 2557 รวมกับยอดเงินที่ค้างจากครั้งที่แล้ว จำนวน 50 บาท และมียอดเงินติดบัญชี จำนวน 43.99 บาท รวมเป็น 293.99 บาท

ยอดเงินบริจาค
1.30 พ.ย. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 109 บาท
2.2 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 5 บาท
3.4 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 500 บาท
4.26 ธ.ค. 57 โยมอรสุรางค์ พุ่มประทีป และครอบครัวบริจาค 139 บาท
5.27 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 60 บาท
6.27 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 36.63 บาท
7.30 ธ.ค. 57 ธนาคารหักค่าธรรมเนียมรายปีบัตร ATM 200 บาท
8.31 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 53 บาท
9.16 ม.ค. 58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 163 บาท
10.18 ม.ค. 58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 30 บาท
11.22 ม.ค. 58 โยม slungling บริจาค 500 บาท

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ
เงินจำนวน 200 บาท อาตมาได้โอนเข้าบัญชีเมื่อ 26 พ.ย. 57 นั้น เพื่อหักค่าบริการใช้บัตร ATM โดยทางธนาคารกรุงเทพ จะหักบัญชีปลายเดือนธันวาคม 2557 รวมกับยอดเงินที่ค้างจากครั้งที่แล้ว จำนวน 50 บาท และมียอดเงินติดบัญชี จำนวน 43.99 บาท รวมเป็น 293.99 บาท

ยอดเงินบริจาค
1.30 พ.ย. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 109 บาท
2.2 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 5 บาท
3.4 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 500 บาท
4.26 ธ.ค. 57 โยมอรสุรางค์ พุ่มประทีป และครอบครัวบริจาค 139 บาท
5.27 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 60 บาท
6.27 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 36.63 บาท
7.30 ธ.ค. 57 ธนาคารหักค่าธรรมเนียมรายปีบัตร ATM 200 บาท
8.31 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 53 บาท
9.16 ม.ค. 58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 163 บาท
10.18 ม.ค. 58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 30 บาท
11.22 ม.ค. 58 โยม slungling บริจาค 500 บาท
12.25 ม.ค. 58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 160 บาท

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ
เงินจำนวน 200 บาท อาตมาได้โอนเข้าบัญชีเมื่อ 26 พ.ย. 57 นั้น เพื่อหักค่าบริการใช้บัตร ATM โดยทางธนาคารกรุงเทพ จะหักบัญชีปลายเดือนธันวาคม 2557 รวมกับยอดเงินที่ค้างจากครั้งที่แล้ว จำนวน 50 บาท และมียอดเงินติดบัญชี จำนวน 43.99 บาท รวมเป็น 293.99 บาท

ยอดเงินบริจาค
1.30 พ.ย. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 109 บาท
2.2 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 5 บาท
3.4 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 500 บาท
4.26 ธ.ค. 57 โยมอรสุรางค์ พุ่มประทีป และครอบครัวบริจาค 139 บาท
5.27 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 60 บาท
6.27 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 36.63 บาท
7.30 ธ.ค. 57 ธนาคารหักค่าธรรมเนียมรายปีบัตร ATM 200 บาท
8.31 ธ.ค. 57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 53 บาท
9.16 ม.ค. 58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 163 บาท
10.18 ม.ค. 58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 30 บาท
11.22 ม.ค. 58 โยม slungling บริจาค 500 บาท
12.25 ม.ค. 58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 160 บาท
13.28 ม.ค. 58 โยม Stephan Nai Pongstarnont บริจาค 500 บาท
14.28 ม.ค. 58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 100 บาท

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ
ยอดเงินบริจาคทั้งหมด 2,450.06 บาท ตอนเช้าอาตมาได้ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM มา 2,400 บาท แล้วได้นำเงินเพิ่มรวมกับยอดที่ถอนมาอีก 100 บาท แทนเงินที่ค้างอยู่ในบัญชี รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 2,500 บาท คงเหลือยอดในบัญชี 50.06 บาท และตอนสายๆ ได้มอบเงินจำนวน 2,500 บาทนี้ ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มสะพานบุญไปแล้ว ตอนบ่ายมีเงินบริจาคเข้ามาในบัญชีอีก 100 บาท เงินบริจาค 100 บาทนี้ วันจันทร์อาตมาจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ในกลุ่มสะพานบุญต่อไป

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ

ปิดรับบริจาคแล้ว
อาตมาได้โอนเงินที่มีผู้บริจาคเข้ามาหลังปิดรับบริจาคแล้ว จำนวน 571 บาท เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ในกลุ่มสะพานบุญแล้ว

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ

ปิดรับบริจาคแล้ว
ขอฝากวิธีการแนะนำการเลือกใช้บริการรถรับจ้างน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/nan4610
 3,843 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย