เจอสุนัขหรือแมวตายข้างถนน

 oy    

เวลาที่เราเจอสุนัขหรือแมวตายข้างถนน ควรจะแผ่เมตตาอย่างไรดีค่ะ ที่สั้น และว่าง่าย เพราะขับรถผ่านจะเจอเกือบทุกวัน
แผ่ให้เขามีสุข ไปสู่ที่ชอบ แล้วเตือนตัวเองว่า อย่าประมาทในการดำเนินชีวิต พยายามอย่าเก็บมาเป็นอารมณ์ ประคองจิต มองความไม่เที่ยงของชีวิต และสังขารทุกสังขาร ย่อมมีเหตุของการแตกดับไป


สาธุครับคุณประภัสสร

มนัสสิการว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน แม้เราก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ชนิดนี้เลย ควรแล้วที่จะเร่งเจริญกุศลทั้ง หลายให้ถึงพร้อม
 3,628 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย