การเข้าสู่ นิพพาน นั้น เมื่อตายไปแล้วที่ว่า ไม่เกิด ไม่ดับ แล้วไปไหน ?

 ภาณุ เสนานิคม     

ผมมีความสงสัยในคำว่า นิพพาน ครับว่า คำว่าถ้าเข้านิพพาน แล้วนั้นจะไม่เกิดไม่ดับ อยู่ในวัฎรสงสาร อีกนั้น ไม่ทราบว่าจะไปอยู่ที่ไหนครับ ในเมื่อวิทยาศาสตร์เค้าบอกว่า พลังงานไม่มีสูญหาย เพียงแต่เปลี่ยนรูปได้ ..ขอความกระจ่างครับ..ขอบคุณมากครับ...   
เข้าสู่ศูนย์กลางของจักรวาลครับ

วิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงครับ ยังอยู่คนละระดับความรู้

คุณดูล้อที่มันหมุนสิ จุดศูนย์กลางมันจะอยู่นิ่งไม่ได้หมุน

ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่าน


• ผมรักแม่ครับ แต่ผมทำได้แค่นี้

• สุทฺทสํ วชฺชมญฺเญสํ อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ โทษของผู้อื่นเห็นได้ง่าย ฝ่ายของตนเห็นได้ยาก

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• สิ่งทั้งหลายไม่ได้เป็นทุกข์ในตัวของมัน ปัญหาหรือทุกข์เกิดจากการที่เราเข้าไปจับมัน หรือเข้าใกล้มันจนเกินไป

• กราบหลวงตา

• ๕๘.ปางประทานอภัย ( นั่ง )

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย