การบริจาคร่างการให้เป็นอาจารย์ใหญ่

 tookta    

อยากทราบว่าถ้าญาติเราซึ่งเสียชีวิตและได้อุทิศร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่
แล้วไม่ได้นำร่างมาประกอบพิธี ตามประเพณี จะส่งผลอย่างไรต่อผู้เสียชีวิตบ้าง
แต่ญาติก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตลอดเจ็ดวันหลังจากที่เสียชีวิต ทั้งยังทำบุญให้เมื่อครบรอบ 100 วัน
เขาไม่นำร่างกายมาประกอบพิธีก็ไม่เกิดผลใดๆ...ครับ สำหรับการทำบุญให้โดยเหล่าญาติก็เป็นอันได้บุญตามเจตนารมณ์ครับ(หากญาติผู้ล่วงลับนั้นอยู่ในภพภูมิที่จะรับได้)


ทางโรงพยาบาลที่รับบริจาคร่างกายเขาจะจัดพิธีฌาปนกิจศพให้"อาจารย์ใหญ่"ทุกท่านครับ ดังรายละเอียดในใบประกาศของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ตอนท้ายว่า:
ข้อปฏิบัติเมื่อได้รับศพของผู้บริจาคร่างกาย

- บริการฉีดยา และรับศพหลังเสร็จพิธี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

- ให้ญาติสวดตามประเพณีนิยมได้ไม่เกิน 5 วัน

- ศพของผู้บริจาคร่างกายจะจัดเก็บที่อาการกายวิทยาทาน ต.ศาลายา จ.นครปฐม

- ออกหนังสือรับรองการรับศพของผู้บริจาคร่างกายภายใน 2 วัน

- จัดส่งใบอนุโมทนาบัตร หลังจากรับศพของผู้บริจาคร่างกายภายใน 1 เดือน

ข้อแนะนำในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ

- จัดประมาณเดือนเมษายนของทุกปี

- ญาติเข้าร่วมพิธีได้ไม่เกิน 4 คน

- ภาควิชาฯ มีรถบริการให้ญาติที่เข้าร่วมพิธีจากโรงพยาบาลศิริราชไปที่อาคารกายวิทยาทาน ต.ศาลายา จ.นครปฐม

- ญาติสามารถนำศพของผู้บริจาคร่างกายที่ศึกษาเสร็จแล้วไปประกอบพิธีทางศาสนาเองได้

- จัดเก็บอัฐิของผู้บริจาคร่างกายไม่เกิน 5 ปี

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำหนังสือที่ระลึกในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

- รูปถ่ายของผู้บริจาคร่างกายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

- ประวัติส่วนตัวของผู้บริจาคร่างกาย

- คำไว้อาลัยของญาติที่มา เวป
http://www.si.mahidol.ac.th/Th/department/anatomydept_news_detail.asp?n_id=29&dept_id=1


ขออนุโมทนาค่ะ ผู้ตายได้ทำกุศลแก่ตนเองและส่วนรวมครั้งสุดท้ายของชีวิต และเชื่อว่านักศึกษาแพทย์ พยาบาลผู้ที่ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ร่างอาจารย์ใหญ่ทุกคนระลึกถึงบุญคุณของท่านและมีการทำบุญกรวดน้ำให้ท่านสู่สุขคติอยู่ตลอดแม้กระทั่งจบการศึกษาออกมาช่วยเพื่อนมนุษย์แล้ว / ต้นข้าว


 4,176 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย